Niezbędne zasoby

Kolekcja produktów
Spare Heat-Sink Options
Stan
Launched
Data rozpoczęcia
Q2'21
Przygotowanie do wycofania z produkcji
2025
Obejmuje elementy
(1) Liquid Cooling VR TIMM Application Tool

Informacje dodatkowe

Opis
Liquid Cooling VR TIMM Application Tool to be used only for front voltage regulator thermal interface material on Intel® D50TNP liquid-cooled modules.