Informacje na temat przestrzegania przepisów handlowych

ECCN
Różni się w zależności od produktu
CCATS
Różni się w zależności od produktu
US HTS
8542310001

Informacje o PCN

865600
PCN

SL7YM

865591
PCN

SNA

865599
PCN

SL7YN

865601
PCN