Informacje na temat przestrzegania przepisów handlowych

ECCN
Różni się w zależności od produktu
CCATS
Różni się w zależności od produktu
US HTS
8542310001

INFORMACJE O PCN/MDDS

SL7YM

865591
PCN

SNA

865599
PCN
865600
PCN | MDDS

SL7YN

865601
PCN | MDDS