Informacje na temat przestrzegania przepisów handlowych

ECCN
Różni się w zależności od produktu
CCATS
NA
US HTS
Różni się w zależności od produktu

INFORMACJE O PCN/MDDS

SL6HB

848572
PCN
849048
PCN | MDDS

SL6GU

848649
PCN | MDDS
849955
PCN

SL6PP

850365
PCN | MDDS
853441
PCN

SL6QR

850484
PCN | MDDS
852330
PCN

SL6SB

850919
PCN | MDDS
853450
PCN

SL6ST

851573
PCN