Informacje na temat przestrzegania przepisów handlowych

ECCN
Różni się w zależności od produktu
CCATS
Różni się w zależności od produktu
US HTS
8473301180

INFORMACJE O PCN/MDDS

900996
PCN
900997
PCN
901000
PCN