Niezbędne zasoby

Kolekcja produktów
Opcje radiatorów
Stan
Discontinued
Data rozpoczęcia
Q1'09
Obejmuje elementy
(1) Heat-sink with Ducted airflow

Informacje dodatkowe

Opis
Passive Heat-Sink with Ducted Airflow