Informacje na temat przestrzegania przepisów handlowych

ECCN
Różni się w zależności od produktu
CCATS
Różni się w zależności od produktu
US HTS
8542310001

INFORMACJE O PCN/MDDS

SR04Z

910489

SR06Z

911106
PCN | MDDS

SR0CH

915343
PCN | MDDS