Niezbędne zasoby

Kolekcja produktów
Opcje modułów zarządzania
Stan
Discontinued
Data rozpoczęcia
Q2'11
Przygotowanie do wycofania z produkcji
Q3'20
Zawiadomienie o wycofaniu z oferty
Monday, July 29, 2019
Ostatnie zamówienie
Friday, July 3, 2020
Atrybuty ostatniego odbioru
Monday, October 5, 2020
Obejmuje elementy
Includes (1) TPM module

Informacje dodatkowe

Opis
Trusted Platfrom Module for E3 based boards and systems