Informacje na temat przestrzegania przepisów handlowych

ECCN
Różni się w zależności od produktu
CCATS
Różni się w zależności od produktu
US HTS
8542310001

INFORMACJE O PCN/MDDS

SLJNW

920903
PCN | MDDS

SLJNZ

920904
PCN | MDDS

SLKTP

940879
PCN | MDDS

SLKTQ

940880
PCN | MDDS