Niezbędne zasoby

Kolekcja produktów
Opcje zamiennego wentylatora
Stan
Discontinued
Data rozpoczęcia
Q1'12
Przygotowanie do wycofania z produkcji
Q4'15
Zawiadomienie o wycofaniu z oferty
Tuesday, October 20, 2015
Ostatnie zamówienie
Wednesday, April 20, 2016
Atrybuty ostatniego odbioru
Wednesday, July 20, 2016
Obejmuje elementy
(1) Spare 40x56mm dual rotor fan with bulk package supporting the S2600JF, S2600WP, and S2400LP Product Families

Informacje dodatkowe

Opis
Spare 40x56mm Dual Rotor Fan FXX4056DRFAN supporting the S2600JF, S2600WP, and S2400LP Product Families