Niezbędne zasoby

Kolekcja produktów
Opcje zamiennego wentylatora
Stan
Discontinued
Data rozpoczęcia
Q1'12
Przygotowanie do wycofania z produkcji
Q4'16
Zawiadomienie o wycofaniu z oferty
Thursday, December 15, 2016
Ostatnie zamówienie
Wednesday, March 1, 2017
Atrybuty ostatniego odbioru
Thursday, June 1, 2017
Obejmuje elementy
(1) Air Duct and unique cable kit for Intel® Server Board S2400SC in Intel® Server Chassis P4000M

Informacje dodatkowe

Opis
Air duct and unique cable kit for Intel® Server Board S2400SC to be used Intel® Server Chassis P4000M