Niezbędne zasoby

Kolekcja produktów
Opcje wentylatorów
Stan
Discontinued
Data rozpoczęcia
Q2'12
Przygotowanie do wycofania z produkcji
Q4'16
Zawiadomienie o wycofaniu z oferty
Thursday, December 15, 2016
Ostatnie zamówienie
Wednesday, March 1, 2017
Atrybuty ostatniego odbioru
Thursday, June 1, 2017
Obejmuje elementy
(1) Air Duct for Intel® Server Board S2600IP in Intel® Server Chassis R2000IP

Informacje dodatkowe

Opis
Air Duct FIP2UAD (For Intel® Server Board S2600IP in R2000IP Chassis)