Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

Intel® Memory and Storage Tool wiersza polecenia (interfejs wiersza poleceń)

Intel® SSD Firmware Update Tool

interfejs użytkownika i sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST)