Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2016*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012 R2*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2012*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2016*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2012 R2*

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8.1*

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla Windows 8.1*

Narzędzie do uruchamiania połączeń Intel® Ethernet, obrazy preboot i sterowniki EFI

Narzędzia administracyjne dla Intel® Network Adapters

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2019*

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

Intel® Ethernet informacje o wersji produktu

Przewodnik użytkownika karty sieciowej dla kart sieciowych Intel® Ethernet

Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows® 10

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla połączeń sieciowych z kartą PCIe* Intel® 10 Gigabit Ethernet w systemie Linux*

sterownik Intel® Network Adapters dla połączeń sieciowych PCIe* 10 Gigabit w ramach freeBSD*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows 7* — wersja końcowa

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows 8* — wersja końcowa