Informacje na temat przestrzegania przepisów handlowych

ECCN
Różni się w zależności od produktu
CCATS
NA
US HTS
8542310001

INFORMACJE O PCN/MDDS

SLK3B

926892
PCN | MDDS

SLJK3A

926895
PCN | MDDS