Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

sterownik grafiki HD Intel® wersja 36.19.0 (Gold) dla rdzenia IoT Windows* 10

Sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows* 8/8.1 (32-bitowego)

Sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows* 8/8.1 (wersja 64-bitowa)