Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) for Linux*

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) dla systemu Linux*

Rodzina Intel® Server Board S2600TP — aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*

Wbudowany sterownik wideo dla systemu Windows* dla serwerowych płyt głównych i systemów Intel® opartych na chipsetach Intel® 61X

Intel® SNMP Subagent Stand-Alone Intel® Server Management Utility for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 62X Chipset

Save and Restore System Configuration Utility (SYSCFG)

Zapisz i przywróć narzędzie do konfiguracji systemu (SYSCFG)

System Information Retrieval Utility (SysInfo) for Intel® Server Boards and Intel® Server Systems Based on Intel® 61X Chipset

System Event Log (SEL) Viewer Utility

Narzędzie System Information Retrieval Utility (SysInfo) dla serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel® opartych na 61-krotnym chipsecie Intel®

Narzędzie do rejestracji zdarzeń systemu (BOOT) Viewer

Sterownik Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/Technologia pamięci Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) dla systemu Windows* dla płyt serwerowych i systemów Intel® opartych na chipsecie Intel® 61X

Sterownik sieciowy systemu Windows* dla modułu I/O sieci 40 G Ethernet

Interaktywny poradnik RAID dla Technologia pamięci Intel® Rapid przedsiębiorstw (Intel® RSTe)

Interaktywny poradnik RAID dotyczący technologii Intel® Embedded Software RAID 2 (ESRT2)