Niezbędne zasoby

Kolekcja produktów
Opcje modułów zarządzania
Stan
Discontinued
Data rozpoczęcia
Q3'14
Przygotowanie do wycofania z produkcji
Q2'19
Zawiadomienie o wycofaniu z oferty
Friday, June 28, 2019
Ostatnie zamówienie
Friday, June 28, 2019
Atrybuty ostatniego odbioru
Friday, June 28, 2019
Obejmuje elementy
(1) I/O Shield AXXCWIOS

Informacje dodatkowe

Opis
An I/O shield for the Intel® Server Chassis P4000G family with the Intel® Server Board S2600CW & and Intel® Server Board S2600ST families.