Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2012*

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla serii karta sieciowa Intel® Ethernet 700

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700 — VMware ESX*

karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników

Intel® Ethernet informacje o wersji produktu

Narzędzie do uruchamiania połączeń Intel® Ethernet, obrazy preboot i sterowniki EFI

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Microsoft Windows 11*

Narzędzia administracyjne dla Intel® Network Adapters

Przewodnik użytkownika karty sieciowej dla kart sieciowych Intel® Ethernet

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2019*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2016*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2022*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2012 R2*

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — Windows*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla połączeń sieciowych PCIe* 40 Gigabit Ethernet w systemie Linux*

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet (wszystkie obsługiwane systemy operacyjnie)

sterownik Intel® Network Adapters dla połączeń sieciowych PCIe* 10 Gigabit w ramach freeBSD*

Pakiet NVM Downgrade dla kart sieciowych Intel® Ethernet z serii 700 (wyłącznie od 8.15 do 6.80)

Sterownik karty sieciowej Intel® dla systemu Windows Server 2008 R2* — wersja końcowa