Niezbędne zasoby

Kolekcja produktów
Cechy Premium Intel® RAID
Nazwa kodowa
Products formerly RAID
Stan
Discontinued
Data rozpoczęcia
Q4'14
Przygotowanie do wycofania z produkcji
Q4'19
Zawiadomienie o wycofaniu z oferty
Monday, October 21, 2019
Ostatnie zamówienie
Tuesday, December 24, 2019
Atrybuty ostatniego odbioru
Tuesday, March 31, 2020
Rynek docelowy
Entry
Model płyty głównej
Activation Key
Obsługiwane urządzenia
SAS/SATA
Obejmuje elementy
(1) Intel® RAID Premium Feature Key AXXRPFKHY5

Informacje dodatkowe

Opis
Intel® RAID Premium Feature Key AXXRPFKHY5.
Upgrade key to enable RAID 5 functionality for the Intel® Server Board S2600CW2SR, Intel® Server Board S2600CWTSR, and the AHWBPBGB24R bridge board