Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Sterownik Intel® Wireless Bluetooth® dla systemu Windows® 10 dla STK1A32SC

Sterownik oparty na technologii Intel® Wireless dla systemu Windows® 10 dla STK1A32SC

Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit

Aktualizacja systemu BIOS dla komputera Compute Stick — SCCHTAX5

Sterownik aparat zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXE) dla STK1A32SC, STK1AW32SC

sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows® 10 i Windows 8.1* dla STK1A32SC

Sterownik oparty na technologii Intel® Wireless dla Windows 8.1* dla STK1A32SC

Sterownik Intel® Wireless Bluetooth® dla Windows 8.1* dla STK1A32SC

Pakiet sterownika System-on-a-Chip (SOC) do STK1A32SC