Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

sterownik Intel® Wireless Bluetooth® dla systemu Windows® 10 dla STK1A32SC

Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit

Sterownik aparat zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXE) dla STK1A32SC, STK1AW32SC

Intel® HD Graphics Driver for Windows® 10 and Windows 8.1* for STK1A32SC

Sterownik oparty na technologii Intel® Wireless dla Windows 8.1* dla STK1A32SC

Pakiet sterownika System-on-a-Chip (SOC) do STK1A32SC