Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Sterownik oparty na technologii Intel® Wireless dla systemu Windows® 10 dla STK2M3W64CC, STK2MV64CC, STK2M364CC

Sterownik Intel® Wireless Bluetooth® dla systemu Windows® 10 dla STK2m364CC, STK2m3W64CC, STK2mv64CC

sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows® 10 dla Intel® Compute Stick STK2MV64CC, STK2M364CC

Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) do Intel® Compute Stick

Intel® Management Engine sterownik korporacyjny dla STK2mv64CC

sterownik grafiki HD Intel® do Windows 8.1* dla STK2MV64CC, STK2M364CC

sterownik Intel® Wireless Bluetooth® dla Windows 8.1* dla STK2M364CC, STK2MV64CC

sterownik szeregowe we/wy Intel® dla STK2M364CC, STK2MV64CC, STK2M3W64CC