Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Wtyczka Intel® ESXCLI do zarządzania kartami sieciowymi Intel® Ethernet

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700 — Windows*

Sterownik karty sieciowej Intel® dla połączeń sieciowych PCIe* 40 Gigabit Ethernet w systemie Linux*

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla serii karta sieciowa Intel® Ethernet 700

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — EFI*

Sterownik karty sieciowej Intel® dla serii Intel® Ethernet Controller 700 w ramach freeBSD*

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — ESX*

karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników

Intel® Ethernet informacje o wersji produktu

Narzędzie do uruchamiania połączeń Intel® Ethernet, obrazy preboot i sterowniki EFI

Sterownik karty sieciowej Intel® dla systemu Windows Server 2019*

Przewodnik użytkownika karty sieciowej dla kart sieciowych Intel® Ethernet

Narzędzia administracyjne do Intel® Network Adapters

Sterownik karty sieciowej Intel® dla systemu Windows Server 2016*

Sterownik karty sieciowej Intel® dla systemu Windows Server 2012 R2*

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet (wszystkie obsługiwane systemy operacyjnie)

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — Windows*

Karty Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 — pakiet Dynamic Device Personalization PPPoE

Sterownik karty sieciowej Intel® dla systemu Windows Server 2008 R2* — wersja końcowa

Przewodniki użytkownika kart Intel® Ethernet