Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Utility

Narzędzie System Information Retrieval Utility (SysInfo)