Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Save and Restore System Configuration Utility (SYSCFG)

Narzędzie do Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

System Information Retrieval Utility (SysInfo) for Intel® Server Boards and Intel® Server Systems Based on Intel® 61X Chipset

System Event Log (SEL) Viewer Utility