Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Wbudowany sterownik sieciowy dla serwerowych płyt głównych i systemów Intel® opartych na 23-krotnym chipsecie Intel®

Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S1200SP dla EFI

Sterownik dla rodziny systemów Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/Technologia pamięci Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) dla rodziny systemów Windows* S1200SP

Intel® Configuration Detector for Linux*

Onboard Video Driver for Windows* Server 2016 for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 23X Chipset

Intel® Server Board S1200SP BIOS and Firmware Update for Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Utility and WinPE*

System Event Log (SEL) Viewer Utility

Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Linux* Driver for S1200SP Family

Intel® Server Chipset Driver for Windows* for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 23X Chipset

Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Windows* Driver for S1200SP Family

Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 FRU fix

Sterownik grafiki pGFX dla Intel® Server Board S1200SPL dla systemu operacyjnego Windows*

EFI Platform Confidence Test Utility for Intel® Server Board S1200SP Family (for Test Use Only; no Technical Support)