Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Zapisz i przywróć narzędzie do konfiguracji systemu (SYSCFG)

Narzędzie do Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

Narzędzie do pobierania informacji o systemie (SysInfo)

Narzędzie do rejestracji zdarzeń systemu (BOOT) Viewer

Sterownik Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) dla systemu Windows*

Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S1200SPO/S1200SPOR dla EFI z obsługą Intel® Software Guard Extensions