Industrial IoT Starter Kit* by Relayr Dell

An industrial solution.

The IoT acceleration starter kit enables fast and cost-effective creation IoT solutions for environment monitoring.1

Product Details

€2750 (VAT and delivery excluded), available October 2017

Built by Relayr, sold by Relayr

Available in Americas, APJ
 

Intel® products: Dell Edge Gateway Model 5100 Based On Intel Atom® processor E3825. Intel® Edison-based starter sensor kit.

Supported platforms: Cloud Platform: Relayr Cloud, Gateway Platform: WindRiver Linux
 

Edge platform: Python/Arduino
 

Intel contact: lindsay.d.hiebert@intel.com

Informacje o produktach i wydajności

1

Witryny, do których odwołują się łącza, nie są kontrolowane przez firmę Intel i firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnych takich witryn ani znajdujących się w nich łączy. Firma Intel zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich łączy lub programów tworzących łącza w dowolnym czasie. Firma Intel nie wspiera firm ani produktów, do których odwołują się łącza, i zastrzega sobie prawo do umieszczenia takiej noty na ich stronach sieci Web. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do wszelkich Witryn innych podmiotów, do których łącza znajdują się na tej Witrynie, czyni to wyłącznie na własne ryzyko.