POS solution by iConnect*

A transactional retail solution.

iConnect* is a cloud point of sale (POS) platform built for franchise and multi-site operations. It was designed specifically to provide franchisors a unified POS technology platform, help increase unit economics, and sync data to the corporate level in real time.1

Product Details

Available now

Built by iConnect, sold by iConnect

Available in Americas

 

Intel® products: Intel® processors code named Bay Trail-T

Supported platforms: OS Support: Android*

 

Solution provider contact: sgupta@iconnectpos.com

Informacje o produktach i wydajności

1

Witryny, do których odwołują się łącza, nie są kontrolowane przez firmę Intel i firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnych takich witryn ani znajdujących się w nich łączy. Firma Intel zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich łączy lub programów tworzących łącza w dowolnym czasie. Firma Intel nie wspiera firm ani produktów, do których odwołują się łącza, i zastrzega sobie prawo do umieszczenia takiej noty na ich stronach sieci Web. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do wszelkich Witryn innych podmiotów, do których łącza znajdują się na tej Witrynie, czyni to wyłącznie na własne ryzyko.