Predictive Diagnostic Maintenance Kit* by Nexcom

An industrial solution.

NEXCOM Predictive Diagnostic Maintenance (PDM) solution kit enables predictive maintenance for rotary machinery. It includes the rotor kit, vibration sensors, digital signal processing module, PLC, the IoT gateway with vibration predictive/analysis software function. The rotor kit is designed as similar as the exact machinery. Users can us the rotor kit to simulate the unbalance, shaft alignment, variable loading to monitor the bearing, shaft, motor, gear box behavior to learn how to analyze the machine situation. The IoT gateway with the predictive/ analysis software can help use to learn how to implement the IoT communication technology for the PDM application.1

Product Details

$12000, available now

Built by Nexcom, sold by Nexcom

Available in Americas, APJ

 

Intel® products: 4th Generation Intel® Core™ i-series processors and chipsets

Supported platforms: OS Support: Windows* 10 IoT Enterprise

 

Intel contact: don.liu@intel.com

Solution provider contact: jimmychang@nexcom.com

Informacje o produktach i wydajności

1

Witryny, do których odwołują się łącza, nie są kontrolowane przez firmę Intel i firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnych takich witryn ani znajdujących się w nich łączy. Firma Intel zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich łączy lub programów tworzących łącza w dowolnym czasie. Firma Intel nie wspiera firm ani produktów, do których odwołują się łącza, i zastrzega sobie prawo do umieszczenia takiej noty na ich stronach sieci Web. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do wszelkich Witryn innych podmiotów, do których łącza znajdują się na tej Witrynie, czyni to wyłącznie na własne ryzyko.