Smart Building Kit* by ECS

A smart building solution.

The ECS Smart Building kit enables real time power management through remote device control. Equipped with an intelligent Intel based gateway, sensors and an IoT software platform, the kit provides fast deployment of smart building solutions. The Gateway is bundled with Gateway 2.0, a dedicated device and sensor management application.1

Product Details

$399, available Q3 2017

Built by ECS, sold by ECS

Available in Americas, APJ
 

Intel® products: Intel® Quark™ SoC X1021

 

Intel contact: satish.n.jadhav@intel.com

Solution provider contact: nina.chen@ecs.com.tw

Informacje o produktach i wydajności

1

Witryny, do których odwołują się łącza, nie są kontrolowane przez firmę Intel i firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnych takich witryn ani znajdujących się w nich łączy. Firma Intel zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich łączy lub programów tworzących łącza w dowolnym czasie. Firma Intel nie wspiera firm ani produktów, do których odwołują się łącza, i zastrzega sobie prawo do umieszczenia takiej noty na ich stronach sieci Web. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do wszelkich Witryn innych podmiotów, do których łącza znajdują się na tej Witrynie, czyni to wyłącznie na własne ryzyko.