Rozwiązania Intel® Select

Przyspiesz wdrażanie zoptymalizowanej pod kątem obciążeń infrastruktury centrum przetwarzania danych dzięki rygorystycznie przetestowanym i zweryfikowanym rozwiązaniom zoptymalizowanym pod kątem rzeczywistej wydajności.

Rozwiązania Intel® Select dla chmury hybrydowej

Rozwiązania Intel® Select dla chmury hybrydowej zapewniają wszystkie zalety usług w chmurze w lokalnym centrum przetwarzania danych w opcji prostego i przyspieszonego wdrożenia. Wybierz sprawdzone rozwiązania, które zapewniają dopasowaną i zoptymalizowaną infrastrukturę dla strategii chmury prywatnej o najwyższej wydajności, spośród zdefiniowanych programowo funkcji obliczeniowych, pamięci masowej i sieciowych.

Rozwiązania Intel® Select do zaawansowanej analizy

Rozwiązania Intel® Select do zaawansowanej analizy to sprawdzone stosy sprzętowe i programowe zoptymalizowane pod kątem wydajności i elastyczności bazy danych. Umożliwiają znacznie szybsze prowadzenie działalności w ramach umów SLA wymaganych przez przedsiębiorstwa.

Rozwiązania Intel® Select dla sztucznej inteligencji

Rozwiązania Intel® Select do transformacji sieci zapewniają szybszą i bardziej wydajną ścieżkę wdrożeniową dla sprawdzonych, niezawodnych konfiguracji infrastruktury, które obsługują rozszerzenia sieci wirtualnej i pomagają sprostać nowym wymaganiom klientów w zakresie obciążenia pracą w komunikacji sieciowej.

Rozwiązania Intel® Select dla systemów obliczeniowych dużej skali (HPC)

Rozwiązania Intel® Select dla systemów obliczeniowych dużej skali (HPC) zapewniają łatwą i szybką we wdrożeniu infrastrukturę zoptymalizowaną pod kątem klastrów analitycznych i zastosowań systemów obliczeniowych dużej skali (HPC), co pozwala na skrócenie czasu opracowania przełomowych kroków, uzyskania praktycznych informacji i projektowania nowych produktów.

Rozwiązania Intel® Select do transformacji sieci

Rozwiązania Intel® Select do transformacji sieci zapewniają szybszą i bardziej wydajną ścieżkę wdrożeniową dla sprawdzonych, niezawodnych konfiguracji infrastruktury, które obsługują rozszerzenia sieci wirtualnej i pomagają sprostać nowym wymaganiom klientów w zakresie obciążenia pracą w komunikacji sieciowej.