Rozwiązania Intel® Select dla biblioteki BigDL w Apache Spark*

Przyspiesz i uprość rozwój uczenia głębokiego i jego implementację w zoptymalizowanej, zweryfikowanej infrastrukturze.
Wyświetl informacje o rozwiązaniu ›

Podstawowa konfiguracja rozwiązań Intel® Select dla biblioteki BigDL w Apache Spark*

Komponent

Rozwiązania Intel® Select dla biblioteki BigDL w Apache Spark*
Konfiguracja podstawowa

Co najmniej jeden węzeł główny

Procesor

Procesor Intel® Xeon® Gold 6148 (2,40 GHz, 20 rdzeni / 40 wątków), procesor Intel® Xeon® Gold 6248 (2,5 GHz, 20 rdzeni) lub wyższy numer modelu w klasie skalowalnego procesora Intel® Xeon®

Pamięć

192 GB lub więcej (12 × 16 GB DDR4-2666)

Dysk rozruchowy**

1 × dysk Intel® SSD DC z serii S4500/S4510, 240 GB lub większy (M.2 lub 2,5˝)

Kontroler adaptera magistrali hosta pamięci na węzeł**

Nie dotyczy

Warstwa danych

4 × dysk Intel® SSD DC serii S4500/S4510, 960 GB lub większy

Dane sieciowe

Karta sieciowa Intel® Ethernet Converged 10 Gb X722 (Intel® Ethernet CNA X722)

Sieć zarządzania na węzeł

Zintegrowany port 1 GbE 0/port RMM

Co najmniej cztery węzły robocze

Procesor

2 × procesor Intel Xeon Gold 6148 (2,40 GHz, 20 rdzeni / 40 wątków), procesor Intel Xeon Gold 6248 (2,5 GHz, 20 rdzeni) lub skalowalny procesor Intel Xeon o wyższym numerze

Pamięć

384 GB lub więcej (12 × 32 GB DDR4-2666)

Dysk rozruchowy**

1 × dysk Intel® SSD DC z serii S4500/S4510, 240 GB lub większy (M.2 lub 2,5˝)

Kontroler adaptera magistrali hosta pamięci na węzeł**

Nd.

Warstwa danych

4 × dysk Intel® SSD DC serii S4500/S4510, 3.8 TB lub większy

Dane sieciowe

Karta sieciowa Intel® Ethernet Converged 10 Gb X722 (Intel® Ethernet CNA X722)

Sieć zarządzania na węzeł

Zintegrowany port 1 GbE 0/port RMM

Przełączniki sieciowe

Przełącznik top-of-rack (ToR)

Przełącznik 10 Gb/s, 48-portowy

Przełącznik zarządzania

Przełącznik 1 Gb/s, 48-portowy

Oprogramowanie

System operacyjny Linux

CentOS Linux* 7.5.1804 lub Red Hat Enterprise Linux* (RHEL*) 7

Apache Spark

2.2.0

Apache Hadoop

2.7.3

Java Development Kit (JDK)

Oracle* JDK 1.8.0, aktualizacja 181 lub nowsza

BigDL

0,6

Analytics Zoo

0,2

Intel® Distribution for Python*

2,7

Biblioteka procedur matematycznych Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL)

Intel® MKL, wersja 2018, aktualizacja 3

Dotyczy wszystkich węzłów

Trusted Platform Module (TPM)

Oddzielny moduł TPM 1.2 lub oprogramowanie sprzętowe TPM (technologia Intel® Platform Trust [Intel® PTT])

Optymalizacja oprogramowania sprzętowego i oprogramowania

Obsługa Intel® Volume Management Device (Intel® VMD)**

Obsługa Intel® Boot Guard12**

Wyłączona technologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT)

Obsługa technologii Intel® Turbo-Boost

Obsługa P-states**

Obsługa C-states**

Ustawienia zarządzania energią: wydajność**

Konfiguracja obciążenia: zrównoważona**

Włączona transmisja Memory Latency Checker (MLC)**

Obsługa pobierania z wyprzedzeniem przestrzennego MLC**

Obsługa pobierania danych z wyprzedzeniem Data Cache Unit (DCU)**

Obsługa pobierania z wyprzedzeniem instrukcji DCU**

Wstępne pobieranie pamięci podręcznej Last-Level Cache (LLC) wyłączone**

Obsługa skalowania częstotliwości sekcji Uncore**

Minimalne standardy wydajności

Zweryfikowane pod kątem spełniania lub przekroczenia następujących minimalnych możliwości w zakresie wydajności:

ImageNet Training Throughput

375 obrazów na sekundę z najwyższą dokładnością – 85% lub wyższą1
**Zalecane, niewymagane

Informacje o produktach i wydajności

1

Wyniki są oparte na testach z 10 października 2018 r. i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji zabezpieczeń. Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Konfiguracja: jeden węzeł główny: 2 procesory Intel® Xeon® Gold 6148, serwerowa płyta główna Intel® S2600WFT, pamięć całkowita: 192 GB, 12 gniazd / 16 GB / 2666 megatransferów na sekundę (MT/s) pamięci DDR4 RDIMM, technologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT) wyłączona, technologia Intel® Turbo Boost włączona; pamięć masowa (rozruch): 1 dysk Intel® SSD DC S4500, 240 GB; pamięć masowa: 4 dyski Intel® SSD DC S4500, 960 GB; urządzenia sieciowe: 1 karta sieciowa Intel® Ethernet X722, 10 Gb; prędkość sieci: 10 GbE, ucode: 0x043, system operacyjny / oprogramowanie: CentOS* Linux, wersja 7.5.1804; cztery tryby robocze: 2 procesory Intel® Xeon® Gold 6148, serwerowa płyta główna Intel® S2600WFT, pamięć całkowita: 384 GB, 12 gniazd / 32 GB / 2666 megatransferów na sekundę (MT/s) pamięci DDR4 RDIMM, technologia Intel® HT wyłączona, technologia Intel® Turbo Boost włączona; pamięć masowa (rozruch): 1 dysk Intel® SSD DC S4500, 240 GB; pamięć masowa: 4 dyski Intel® SSD DC S4500, 3,8 TB; urządzenia sieciowe: 1 karta sieciowa Intel® Ethernet X722, 10 Gb; prędkość sieci: 10 GbE, ucode: 0x043, system operacyjny / oprogramowanie: CentOS* Linux, wersja 7.5.1804.