Rozwiązania Intel® Select dla chmury hybrydowej

Rozwiązania Intel® Select dla chmury hybrydowej zapewniają wszystkie zalety usług w chmurze w lokalnym centrum przetwarzania danych w opcji prostego i przyspieszonego wdrożenia. Wybierz sprawdzone rozwiązania, które zapewniają dopasowaną i zoptymalizowaną infrastrukturę dla strategii chmury prywatnej o najwyższej wydajności, spośród zdefiniowanych programowo funkcji obliczeniowych, pamięci masowej i sieciowych.

Cisco Hyperflex, czyli rozwiązanie Intel® Select

Rozwiązanie Cisco HyperFlex potrafi zasilić każde zastosowanie: od VDI do ERP, a także od bazy danych po EMR. Działa skutecznie w każdym otoczeniu, takim jak centrum danych, brzeg, czy chmura hybrydowa. Powstało ono na bazie skalowalnych procesorów Intel® Xeon®, a ponadto wykorzystuje napędy półprzewodnikowe Intel® Optane™. Dzięki tym właściwościom jest w stanie obsłużyć szeroki zakres kluczowych aplikacji, wymagających dużej wydajności, w środowisku hiperkonwergentnej infrastruktury.

Rozwiązania Intel® Select dla VMware Horizon VDI na vSAN

Przyspiesz transformację infrastruktury przy pomocy konfiguracji zoptymalizowanych pod kątem wirtualnego pulpitu i zweryfikowanych pod względem skalowalnych procesorów Intel® Xeon® drugiej generacji.

Rozwiązania Intel® Select dla Nutanix HCI

Uprość wdrażanie rozwiązania hiperkonwergentnej infrastruktury (HCI) i przyspiesz przejście na chmurę hybrydową.

Rozwiązania Intel Select dla platformy Anthos w Google Cloud

Uprość przejście na rozwiązanie oparte na wielu chmurach, oferując wstępnie przetestowane, zweryfikowane rozwiązania, które wykorzystują istniejące środowisko VMware vSphere i VMware vSAN.

Rozwiązania Intel® Select dla Open Cloud

Zweryfikowane pod kątem obciążeń roboczych w centrum przetwarzania danych w chmurze, zapewnia elastyczność, wydajność i oszczędność kosztów.

Rozwiązania Intel Select dla wzmacniania zabezpieczeń z technologią firmy Lockheed Martin

Uproszczenie wdrażania dzięki wzmocnionemu rozwiązaniu z zabezpieczeniami pełnego stosu, które izoluje i chroni maszyny wirtualne w środowisku wykonawczym, a także może przydzielić zasoby obliczeniowe w celu uspójnienia wydajności.

Rozwiązania Intel Select dla VMware vSAN

To skalowalne, hiperkonwergentne rozwiązanie oparte na skalowalnych procesorach Intel® Xeon®  drugiej generacji jest wstępnie skonfigurowane i zoptymalizowane pod kątem wydajności, a także zapewnia większą pojemność pamięci operacyjnej na potrzeby najbardziej wymagających aplikacji i obciążeń.

Unowocześnij swoją infrastrukturę IT dzięki temu wysokowydajnemu rozwiązaniu zoptymalizowanemu pod kątem obciążeń roboczych i zmodernizowanemu przy pomocy skalowalnych procesorów Intel® Xeon®  drugiej generacji. Można łatwo je wdrożyć i dostosować do różnych potrzeb w zakresie mocy obliczeniowej, pamięci operacyjnej i masowej na krawędzi sieci i w centrum danych.

Rozwiązania Intel Select dla technologii blockchain: Hyperledger Fabric

Przyspieszają rozwój technologii Blockchain w zoptymalizowanej, zweryfikowanej infrastrukturze opartej na architekturze Hyperledger Fabric* i bazującej na skalowalnych procesorach Intel® Xeon® drugiej generacji.

Rozwiązania Intel Select dla Qing3 HCI

Pomagają przedsiębiorstwom w pełni wykorzystać zaawansowane możliwości zdefiniowanych programowo centrów przetwarzania danych oraz szybko przejść na architekturę chmury hybrydowej, tworząc solidną infrastrukturę IT na potrzeby cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa. To rozwiązanie jest dostępne tylko w Chinach.

Rozwiązania Intel Select dla systemu pamięci masowej definiowanej programowo XSKY

To zdefiniowane programowo rozwiązanie pamięci masowej pozwala obniżyć całkowity koszt utrzymania oraz zwiększyć skalowalność poziomą i dostępność. To rozwiązanie jest dostępne tylko w Chinach.

Rozwiązania Intel Select dla chmury prywatnej i infrastruktury HCI EasyStack

Umożliwiają cyfrową transformację dzięki możliwości scentralizowanego wdrażania i zarządzania zasobami obliczeniowymi, pamięcią masową, zasobami sieciowymi oraz ułatwianiu zarządzania i skróceniu cyklu wdrażania chmury przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności, niezawodności i niskich kosztów. To rozwiązanie jest dostępne tylko w Chinach.

Podobne technologie i produkty

Skalowalne procesory Intel® Xeon®

Nowe skalowalne procesory Intel® Xeon® zostały zoptymalizowane pod kątem obsługi infrastruktur chmury hybrydowej oraz najbardziej wymagających aplikacji. Pozwalają wyciągać wnioski z analiz danych, zapewniają zabezpieczenia sprzętowe i umożliwiają wdrożenie dynamicznego dostarczania usług.

Więcej informacji

Dyski Intel® Solid-State do centrów przetwarzania danych

Wyeliminuj wąskie gardła dzięki najlepszym rozwiązaniom pamięci masowej dla centrów przetwarzania danych. Zmodernizuj infrastrukturę, aby sprostać wymaganiom biznesowym w erze cyfrowej. Dyski Intel SSD do centrów przetwarzania danych zostały zoptymalizowane pod kątem wydajności, niezawodności i trwałości.

Więcej informacji

Produkty Intel® Ethernet

Karty sieciowe, kontrolery i akcesoria Intel® Ethernet zwiększają sprawność centrum przetwarzania danych, pozwalając dostarczać usługi w wydajny i ekonomiczny sposób. Ogólnoświatowa dostępność, kompleksowe testy zgodności i 35 lat innowacji sprawiły, że produkty Intel® Ethernet są chętnie wybierane przez klientów do tworzenia połączeń z serwerami.

Więcej informacji