Rozwiązania Intel® Select dla systemów obliczeniowych dużej skali (HPC)

Rozwiązania Intel Select dla systemów obliczeniowych dużej skali (HPC) zapewniają łatwą i szybką we wdrożeniu infrastrukturę zoptymalizowaną pod kątem klastrów analitycznych i zastosowań HPC, co pozwala skrócić czas tworzenia przełomowych rozwiązań, uzyskiwania praktycznej wiedzy i projektowania nowych produktów.

Rozwiązania Intel Select do analizy genomiki, wersja 2

  • Przyspieszenie analiz i skrócenie czasu wdrażania rozwiązań sprzętowych przeznaczonych do analiz genetycznych

Rozwiązania Intel Select do symulacji i wizualizacji

  • Zoptymalizowane pod kątem wydajności dla wysoce skalowalnych aplikacji do symulacji i wizualizacji
  • Wykorzystuje technologie open source, zapewniające żywe wizualizacje złożonych, ogromnych zbiorów danych
  • Tworzy obrazy o wysokiej jakości, które pomagają uzyskać głębsze, szybsze analizy w nauce i przemyśle
  • Źródło zdjęcia: University of Texas z siedzibą w Austin, dane wykorzystane dzięki uprzejmości University of Texas Bureau of Economic Geology oraz Moroccan National Office of Hydrocarbon and Mining

Rozwiązania Intel Select do symulacji i modelowania

  • Zoptymalizowane pod kątem popularnych zastosowań HPC, pomagają przyspieszyć projektowanie produktów przy wyższym poziomie dostosowania i optymalizacji.
  • Zoptymalizowane pod kątem wydajności wysoce skalowalnych zastosowań do symulacji i modelowania, wykorzystujących biblioteki MPI.
  • Poprawa wydajności i czasu pracy dzięki uproszczonemu wdrożeniu i zaawansowanym narzędziom diagnostycznym
  • Zgodność z katalogiem aplikacji Intel® Scalable System Framework

Rozwiązania Intel Select do konwergentnych klastrów HPC i SI [Magpie*]

Podstawowe możliwości, jakie zapewnia rozwiązanie obsługujące obciążenia SI w środowisku HPC.

Rozwiązania Intel Select do konwergentnych klastrów HPC i SI [Univa*]

Zapewnij dyspozytorom systemów wsadowych HPC obsługę wszystkich obciążeń – w tym symulacji i modelowania, analizy dużych zbiorów danych i SI – za pomocą wspólnej infrastruktury HPC.

Katalog aplikacji Intel HPC

Katalog aplikacji Intel HPC to centralna lista aplikacji zweryfikowanych pod kątem zgodności ze specyfikacją platformy Intel HPC i rozwiązaniami Intel Select do systemów obliczeniowych dużej skali (HPC). Poznaj wysokowydajne rozwiązania programowe przeznaczone dla rozwiązań Intel Select do systemów obliczeniowych dużej skali (HPC).

Zapoznaj się z katalogiem aplikacji

Get your Intel Select Solution


Ask for Intel Select Solutions from participating OEM partners to help you accelerate your data center modernization journey.

Specyfikacja platformy Intel HPC

Specyfikacja platformy Intel HPC określa zalecaną kombinację komponentów obliczeniowych, strukturalnych, pamięci operacyjnej/masowej i oprogramowania w ramach odpowiednio zrównoważonego systemu oraz stanowi podstawowy wymóg dotyczący wszystkich rozwiązań Intel Select do systemów obliczeniowych dużej skali (HPC). Gdy rozwiązania są gotowe do weryfikacji, partnerzy społeczności mogą skorzystać z narzędzia Intel® Cluster Checker w celu potwierdzenia ich funkcjonalności.

Zobacz specyfikację platformy Intel HPC

Related Technologies and Products

Intel® Xeon® Scalable Processors

New Intel® Xeon® Scalable processors are workload optimized to support hybrid cloud infrastructures and the most high-demand applications. You can drive actionable insight, count on hardware-based security, and deploy dynamic service delivery.

Learn more

Intel® Solid State Drives for Data Centers

Eliminate bottlenecks with the best data center storage solutions. Modernize your infrastructure to keep up with the demands of digital business. Intel® SSDs for the data center are optimized for performance, reliability, and endurance.

Learn more

Intel® Ethernet Products

Intel Ethernet Network Adapters, Controllers, and Accessories enable agility within the data center to effectively deliver services efficiently and cost-effectively. Worldwide availability, exhaustive testing for compatibility, and 35 years of innovation have made Intel® Ethernet products customers’ choice for server network connectivity.

Learn more

High Performance Fabric

The next-generation high performance computing (HPC) fabric includes robust architecture and feature sets, support for 100Gb/s throughput, and scalability to exascale—and beyond.

Learn more

FPGA Solutions

From the IoT to the data center, Intel® FPGA solutions deliver the speed and capacity of full systems-on-chip–changing the rules for system design.

Learn more