Ogłaszanie inicjatywy Open Retail Initiative

Inicjatywa Open Retail Initiative – ukierunkowana na sprzedaż detaliczną inicjatywa open source, którą stworzyła firma Intel i czołowe firmy technologiczne.

Przeczytaj ogłoszenie ›

Przeczytaj o firmie Intel przyłączającej się do programu EdgeX Foundry

Open Retail Initiative (ORI) to wspólne przedsięwzięcie firmy Intel i czołowych firm technologicznych, które uważają, że otwarte, dostępne rozwiązania poprawiają iterację, elastyczność i innowacyjność na dużą skalę.

Do firmy Intel dołączyły kolejne firmy, takie jak Canonical (Ubuntu), Dell, Envirosell, HP, JD.com, JDA, Petrosoft, Retail Next, SAS, Shekel Brainweigh, SUSE, Toshiba Global Commerce Solutions, Verifone, Videonetics i VMware, które stworzyły partnerstwo z różnymi grupami, np. EdgeX Foundry, Open Stack i innymi.

Dzisiejsze środowisko sprzedaży detalicznej jest niezwykle złożone. Presja na oferowanie wartościowych i innowacyjnych modeli usług, które gwarantują lojalnych klientów, wywołuje ryzyko braku interoperacyjności ekosystemu do sprzedaży detalicznej. Projektowanie i wdrażanie rozwiązań opartych na danych w wielu komponentach – urządzeniach, systemach operacyjnych, sieciach, modelach aplikacji, protokołach komunikacyjnych – stanowi wyzwanie dla firm o dowolnej wielkości. Dodatkowo epoka transformacji cyfrowej wprowadza nowe technologie, dla których dopiero powstają jednolite standardy, co stwarza potrzebę wspólnej, otwartej struktury, która umożliwi łatwe i szybkie tworzenie ekosystemu zmiennych komponentów.

Inicjatywa open source skupiona na handlu detalicznym

Inicjatywa Open Retail Initiative jest inicjatywą open source, która skupia się na sprzedaży detalicznej. Dzięki tym wysiłkom liderzy rozwiązań dla handlu detalicznego będą mogli sprostać największym wyzwaniom związanym z następującymi kwestiami:

maksymalne wykorzystanie korzyści biznesowych dzięki dostępnym danym przechowywanym w sklepie w różnych elementach ekosystemu;

przyspieszenie tworzenia rozwiązań poprzez proponowane aplikacje do opracowywania zastosowań w handlu detalicznym przy użyciu różnych elementów lub „składników” ekosystemu;

obniżenie kosztów technologii pozwalające zwiększyć zwrot z inwestycji dzięki wdrożeniu modułowych, uniwersalnych i współpracujących ze sobą systemów, które zapewniają dostępność, elastyczność i skalowalność.

Wykorzystanie doświadczenia zdobytego dzięki projektowi EdgeX Foundry, kodu źródłowego open source, standardów i ofert komercyjnych pozwala uczestnikom na przystąpienie do inicjatywy ORI w ramach nadzorowanego przez firmę projektu, który jest powiązany z EdgeX Foundry.

Dołącz do inicjatywy Open Retail Initiative

Firma Intel i firmy uczestniczące w projekcie zapraszają do współpracy przy rozwiązywaniu największych wyzwań stojących przed sprzedażą detaliczną.

„Cieszymy się, że jesteśmy częścią inicjatywy Open Retail Initiative, którą uważamy za krok na drodze do standaryzacji i ujednolicenia. Dzięki temu sprzedawcy detaliczni mogą zmaksymalizować korzyści płynące z Internetu rzeczy, analizy danych i sztucznej inteligencji, aby podnieść satysfakcję klientów” – powiedział Tom Canning, wiceprezes ds. sprzedaży globalnej, IoT i urządzeń w firmie Canonical.

Współpraca między czołowymi dostawcami pozwala sprzedawcom detalicznym na zminimalizowanie czasu inwestycji z wyprzedzeniem, ograniczenie problemów ze współpracą, a w konsekwencji szybsze wprowadzanie innowacji.

Tom Canning, wiceprezes ds. sprzedaży globalnej, IoT i urządzeń w firmie Canonical.

„Sprzedawcy detaliczni mają olbrzymi potencjał w zakresie usprawniania działalności, pogłębiania wiedzy klientów i zwiększania zadowolenia klientów dzięki wykorzystaniu danych pochodzących z rozwiązań IoT w sklepie” – powiedział Jason Shepherd, dyrektor techniczny ds. IoT i Edge w firmie Dell Technologies. „Niemniej jednak obecne technologie wspomagające są podzielone, co może zniechęcać do początkowej inwestycji. W ramach wieloletniego zaangażowania w otwarte technologie firma Dell Technologies z dumą współpracuje z firmą Intel i innymi liderami branży, aby zapewnić interoperacyjną platformę open source dla handlu detalicznego. Inicjatywa open source dla sprzedaży detalicznej przyspieszy wprowadzanie innowacji przez programistów i osób wdrażających technologie w handlu detalicznym, jednocześnie gwarantując, że inwestycje w dzisiejszą infrastrukturę będą wspierały przyszłe zastosowania”.

„Firma HP wie, że najlepszym sposobem rozwiązywania problemów w branży jest współpraca z wieloma dostawcami i ekspertami w całej branży. Współpraca pozwala połączyć najlepsze umysły, aby skupić się na typowych problemach biznesowych, stymulować innowacje i tworzyć gotowe do wdrożenia rozwiązania. Inicjatywa Open Retail Initiative będzie katalizatorem, który pozwoli połączyć te umysły i wprowadzić rozwiązania na rynek. Firma HP jest dumnym uczestnikiem inicjatywy Open Retail Initiative i z niecierpliwością oczekuje na współpracę z innymi partnerami Open Retail Initiative” – powiedział Aaron Weiss, wiceprezes i dyrektor generalny ds. rozwiązań dla handlu detalicznego, HP Inc.

„Jeśli chodzi o transformację sprzedaży detalicznej, firma Toshiba Global Commerce Solutions w dalszym ciągu angażuje się zarówno w innowacje technologiczne, jak i biznesowe, które mają znaczenie dla naszych klientów detalicznych. Komputerowy system wizyjny i sztuczna inteligencja to podstawowe technologie, które pozwalają urzeczywistnić wizję nowoczesnego handlu detalicznego. Jesteśmy zaszczyceni możliwością przyłączenia się do inicjatywy Open Retail Initiative firmy Intel i współpracy z branżą w celu przyspieszenia wdrażania nowych, ekscytujących rozwiązań, które przynoszą korzyści nie tylko sprzedawcom detalicznym, lecz także przyszłym klientom” – powiedział Yevgeni Tsirulnik, wiceprezesds. sojuszy strategicznych i innowacji.

„Firma Toshiba bierze udział w programie Linux Foundation i wierzy w potencjał rozwoju oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, które pozwoli zbudować społeczność skupiającą się na szybszym świadczeniu naszym klientom usług najwyższej jakości” – powiedział Mike Yeung, starszy wiceprezes ds. rozwoju w firmie Toshiba Global Commerce Solutions.

 „W handlu detalicznym urządzenia IoT, czujniki i analizy stają sięistotnymi elementami, które zapewniają klientom inteligentną obsługę i bardziej precyzyjny cyfrowy łańcuch dostaw” – powiedział Dan Mitchell, dyrektor ds. globalnego handlu detalicznego i CPG w firmie SAS.

Otwarte standardy i współpraca w branży tworzą zintegrowane środowisko, które umożliwia nam wykorzystywanie informacji i analizy danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu urządzenia IoT będą mogły reagować w czasie rzeczywistym, zarówno w sklepie, podczas wysyłki, jak i w magazynie.

Dan Mitchell, dyrektor ds. globalnego handlu detalicznego i CPG w firmie SAS.

„Firma Intel zaprosiła nas do udziału w przełomowej inicjatywie „Open Retail Initiative”. Wraz z innymi liderami branży upraszczamy wdrożenie zaawansowanych technologii IoT i AI w środowisku sprzedaży detalicznej. Uznajemy to zaproszenie za wyrażenie uznania dla naszej technologii i z dumą informujemy, że chcemy podzielić się naszą obszerną wiedzą na temat technologii cyfrowego ważenia, czujników obciążeniowych opartych na Internecie rzeczy i technologii Product Aware” – Yoram Ben Porat, dyrektor generalny firmy Shekel Brainwaigh.

„Obecnie sprzedawcy detaliczni mają ogromne możliwości zastosowania rozwiązań Edge Computing i IoT w celu przyspieszenia wdrażania innowacji, tworzenia nowych źródeł przychodów i wykorzystywania okazji biznesowych nowej generacji. Firma VMware z przyjemnością nawiązała współpracę z firmą Intel i innymi liderami w branży przy tworzeniu inicjatywy Open Retail Initiative, która ma na celu przyspieszenie współpracy i stworzenie nowych, współpracujących ze sobą, cyfrowych fundamentów Internetu rzeczy dla branży detalicznej”. Mimi Spiter, wiceprezes, dział Edge i IoT Business, VMware.

Hari Shetty, starszy wiceprezes, kierownik ds. sprzedaży detalicznej i rozwiązań cyfrowych w firmie Wipro Limited, stwierdził, że „solidność i innowacyjność zawsze cechowały branżę sprzedaży detalicznej. Nadszedł czas, aby na nowo zdefiniować działalność operacyjną w różnych kategoriach handlu detalicznego. Cieszymy się także, że jesteśmy częścią inicjatywy Open Retail Initiative (ORI). Chcemy wprowadzić nasze najnowocześniejsze platformy i ekosystem, aby pomóc sprzedawcom detalicznym w stworzeniu bardziej zintegrowanego środowiska dla kupujących i współpracowników. Nasze rozwiązania dla handlu detalicznego oparte na nowych technologiach cyfrowych, takich jak Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i analiza, są przystosowane do pomocy klientom w wykorzystaniu pełnego potencjału transformacji cyfrowej”.

Więcej informacji

Aby przekazać więcej informacji i przedstawić sposób wzięcia udziału w projekcie, firma Intel organizuje warsztaty na całym świecie, zawierające szczegółowe informacje na temat rozpoczęcia współpracy. Wszelkie zapytania należy przekazywać pod adresem: orievents@intel.com lub do Camilo Dennis pod numerem 1-480-552-2609.

Poznaj firmy uczestniczące inicjatywie Open Retail Initiative

EdgeX Foundry to projekt o otwartym kodzie źródłowym, neutralny pod względem dostawców, który umożliwia korzystanie z systemu przetwarzania brzegowego w ramach Internetu rzeczy, składającego się z modułowych komponentów, które ujednolicają rynek.

Nadzorowany przez Linux Foundation projekt EdgeX Foundry powstał z myślą o obsłudze dowolnego sprzętu lub systemu operacyjnego, a dzięki kombinacji protokołów i środowisk aplikacji ekosystem brzegowy przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek oraz upraszcza wdrażanie bezpiecznych rozwiązań przemysłowych i IoT. Nie jest to nowy standard, a raczej struktura standardowa, która łączy istniejące protokoły łączności z ekosystemem aplikacji uzupełniających.

Canonical jest firmą, która jest właścicielem systemu Ubuntu, wiodącego systemu operacyjnego do przetwarzania w chmurze. Większość obciążeń w chmurze publicznej korzysta z systemu Ubuntu, podobnie jak większość nowych inteligentnych bram, przełączników, samochodów autonomicznych i zaawansowanych robotów. Firma Canonical zapewnia wsparcie i usługi dla przedsiębiorstw użytkownikom komercyjnym systemu Ubuntu.

Firma Dell Technologies to unikatowa rodzina firm, która zapewnia organizacjom niezbędną infrastrukturę do budowania cyfrowej przyszłości, przekształcania infrastruktury IT oraz ochrony najważniejszych zasobów i informacji. Firma świadczy usługi klientom w 180 krajach, w tym 99% firm z listy Fortune 500, a także klientom indywidualnym. Jest to najbardziej wszechstronna i innowacyjna oferta w branży – obejmuje urządzenia brzegowe, rdzenie i chmurę.

Envirosell jest wiodącym dostawcą informacji na temat zachowania kupujących i użyteczności przestrzeni handlowych. Jako inicjator badań obserwacyjnych w handlu detalicznym firma Envirosell dostarcza sprzedawcom detalicznym i markom praktyczne, oparte na danych zalecenia projektowe, które ułatwiają zakupy i sprzedaż już od 30 lat. Nasza wiedza na temat tego, co należy zrobić, aby zakupy były łatwiejsze i bardziej naturalne, jest bezkonkurencyjna. Zaczęliśmy zbierać informacje o tym, co jest ważne dla kupujących, jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z czujników. Dzięki naszym analizom i raportom nieustannie świadczymy usługi wielu użytkownikom końcowym w handlu detalicznym. Znajdujemy ulepszenia w zakresie kupowalności i współpracujemy z zespołami klientów w celu wdrożenia zaleceń i zwiększenia zwrotu z inwestycji. Po dołączeniu do inicjatywy ORI skupiliśmy się na obsłudze i ulepszaniu czujników oraz urządzeń kodujących SI. Koncentrujemy się na podniesieniu satysfakcji klientów i wydajności w zakresie projektowania, aby cała zintegrowana droga do zakupu otwierała nowy świat możliwości dla handlu detalicznego i użytkowników końcowych dzięki technologii w sklepach.

Firma HP Inc. tworzy technologię, która podnosi standard życia każdej osoby w dowolnym miejscu. Od tradycyjnych terminali POS aż po rozwiązania mobilne i konwertowalne, drukarki i usługi szeroka oferta firmy HP pozwala sprzedawcom detalicznym w wynoszeniu satysfakcji klientów na nowy poziom. Więcej informacji na temat oferty rozwiązań detalicznych firmy HP można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/detail.

JD.com obsługuje największą, ogólnokrajową, opracowaną wewnętrznie sieć logistyczną w Chinach, która obejmuje 99% populacji oraz odgrywa wiodącą rolę w zakresie innowacji przekształcających globalny handel detaliczny. Firma JD współpracuje z czołowymi markami i dostawcami na całym świecie. Dzięki strategii sprzedaży detalicznej jako usługi firma udostępnia swoje technologie i infrastrukturę, aby wzmocnić pozycję partnerów, dostawców i innych branż. Innowacje, takie jak sklepy bezzałogowe i autonomiczne pojazdy dostawcze, sprawiają, że JD kształtuje przyszłość handlu detalicznego, niezależnie od tego, gdzie znajdują się konsumenci.

JDA Software jest sprawdzonym liderem w zakresie łańcucha dostaw opartego na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym (AI/ML) oraz rozwiązań dla handlu detalicznego w 4000 wiodących firm z branży handlu detalicznego, produkcji i logistyki na całym świecie.

Petrosoft to firma zajmująca się technologiami informacyjnymi, która opracowuje i zapewnia kompleksową automatyzację sprzedaży poprzez oferowanie opartych na chmurze rozwiązań biznesowych dla przemysłu naftowego, usług związanych z żywnością i handlu detalicznego na rynkach krajowych i międzynarodowych. Dogłębna znajomość branży umożliwia firmie Petrosoft wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu zapewnienia innowacyjnych, wartościowych ofert dla operatorów z branży, począwszy od małych operatorów biznesowych, aż po globalne przedsiębiorstwa z listy Fortune 100.

RetailNext – pierwsza platforma IoT do sprzedaży detalicznej, która umożliwia analizę zakupów w stylu handlu elektronicznego również w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych, od producentów i w centrach handlowych. RetailNext wyznacza trendy w zakresie optymalizacji obsługi klienta. Dzięki scentralizowanej platformie SaaS usługa RetailNext automatycznie gromadzi i analizuje dane dotyczące zachowań kupujących, zapewniając sprzedawcom detalicznym wgląd w sytuację kupującego w czasie rzeczywistym.

SAS jest liderem w dziedzinie analiz. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i usługom firma SAS umożliwia klientom na całym świecie i zachęca ich do przekształcania danych w inteligentne rozwiązania. SAS zapewnia MOC WIEDZY.

Shekel Brainweigh od ponad 40 lat jest globalnym liderem w zakresie opracowywania technologii do ważenia. Firma dostarcza rozwiązania do ważenia na ściśle kontrolowanych rynkach detalicznych i medycznych za pośrednictwem globalnych gigantów, takich jak Toshiba, Fujitsu, Diebold Nixdorf i innych. Korzystając ze swojego doświadczenia w dziedzinie technologii ważenia, Shekel Brainweigh opracowuje pakiet nowych produktów, które stanowią odpowiedź na wyzwania stawiane przed obecnymi sprzedawcami detalicznymi, np. automatyzacja sklepu, wydajność operacyjna, w tym problemy z nadmiarami i brakami magazynowymi, poprawa jakości obsługi klientów.

Firma SUSE współpracuje z ekosystemem partnerów i społeczności w celu dostarczania infrastruktury klasy korporacyjnej zdefiniowanej programowo o otwartym kodzie źródłowym oraz rozwiązań do zapewniania aplikacji wspieranych przez doskonałą obsługę i pomoc techniczną.

Toshiba Global Commerce Solutions to globalny lider w dziedzinie technologii dla sklepów detalicznych. Firma ta stanowi pierwszy wybór w zakresie zintegrowanych rozwiązań sklepowych. Wraz z globalnym zespołem dedykowanych partnerów biznesowych osiągamy doskonałe rezultaty, kształtując przyszłość handlu detalicznego za pomocą innowacyjnych rozwiązań handlowych, które zwiększają zaangażowanie klientów, zmieniają sposób korzystania ze sklepu i przyspieszają transformację rozwiązań cyfrowych. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową toshibacommerce.com i nawiąż z nami interakcję w serwisie TwitterLinkedInFacebook i YouTube.

Verifone zmienia oblicze handlu detalicznego, gwarantując zwiększone zadowolenie klientów nie tylko w zakresie płatności. Firma Verifone, oferująca ujednoliconą obsługę klienta w sklepie, w aplikacji, w Internecie lub w dowolnym miejscu, wyznacza drogę ku innowacjom i większej satysfakcji klientów. Dzięki 37-letniemu doświadczeniu w zakresie niezawodnych zabezpieczeń jesteśmy zaangażowani w nieustanną ewolucję handlu detalicznego. Odwiedź nas na stoisku nr 3837.

Firma Videonetics, pierwsza na świecie firma, która opracowała platformę sprzętową do ujednoliconego przetwarzania wideo, opartą na sztucznej inteligencji i głębokim uczeniu, stworzyła zintegrowaną platformę programową do zarządzania danymi wideo, a także innymi danymi generowanymi przez czujniki w ramach jednej ujednoliconej struktury. Firma ta stała się liderem technologicznym w poszczególnych segmentach, takich jak inteligentne miasta, bezpieczne miasta, przedsiębiorstwa, reklamy, przemysł, szpitale, nieruchomości. Platforma jest wyposażona w opatentowaną technologię zarządzania wideo oraz zintegrowana z silnikami sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia w celu analizy obrazu w czasie rzeczywistym, aby generować metadane i korelować je w przestrzeni i czasie. Platforma oferuje kompleksowe rozwiązanie – począwszy od urządzeń brzegowych, aż po usługi hostowane w chmurze dla inteligentnego dozoru wizyjnego, ruchu drogowego, sprzedaży detalicznej, Internetu rzeczy, a także innych dziedzin związanych z zapisywaniem, przechowywaniem, analizowaniem i dystrybuowaniem danych, w szczególności wideo.

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: Wipro) to wiodąca, globalna firma zajmująca się technologiami informacyjnymi, usługami konsultingowymi i usługami przetwarzania danych biznesowych. Wykorzystujemy moc przetwarzania poznawczego, hiperautomatyzacji, robotyki, chmury, analizy i innowacyjnych technologii, aby pomóc naszym klientom w przystosowaniu się do cyfrowego świata i odnoszeniu sukcesów. Jesteśmy firmą znaną na całym świecie ze swojej wszechstronnej oferty usług, silnego zaangażowania w zrównoważony rozwój i prowadzenia dobrej praktyki korporacyjnej. Zatrudniamy ponad 175 tys. oddanych pracowników, którzy obsługują klientów na sześciu kontynentach. Razem odkrywamy pomysły i wyciągamy wnioski, aby stworzyć lepszą, nową przyszłość.

Firma VMware usprawnia proces przekształcania organizacji w cyfrowe przedsiębiorstwa, które zapewniają klientom lepsze doświadczenia i pozwalają pracownikom wykonywać swoją pracę w możliwie jak najlepszy sposób. Oprogramowanie VMware obsługuje najbardziej złożoną infrastrukturę cyfrową na całym świecie. Rozwiązania firmy w zakresie obliczeń, chmury, mobilności, sieci i bezpieczeństwa zapewniają ponad 500 tysiącom klientów dynamiczne i wydajne usługi związane z cyfryzacją.