Inicjatywa Open Retail Initiative

Odkryj, jak współpraca w zakresie handlu detalicznego napędza transformację biznesu.

Kluczowe fakty na temat ORI:

  • Te najnowsze technologie zapewniają doświadczenia oparte na danych oraz uwalniają nową wartość biznesową. Jednak problemy związane z interoperacyjnością utrudniają sprzedawcom detalicznym wdrożenie nowych systemów.

  • Wspólna otwarta struktura stwarza odpowiednie warunki dla ekosystemu zamiennych elementów i dostępu do danych. Czyni to z niej perspektywiczną platformę dla innowacji.

  • Ekosystem handlu detalicznego może przyspieszyć tworzenie innowacyjnych rozwiązań dzięki współpracy między sprzedawcami detalicznymi, niezależnymi sprzedawcami oprogramowania (ISV), integratorami systemowymi, producentami oryginalnego sprzętu (OEM), producentami oryginalnych projektów (ODM) oraz firmami technologicznymi.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Open Retail Initiative (ORI) to wspólne przedsięwzięcie firmy Intel i innych czołowych firm technologicznych. Te przedsiębiorstwa wierzą, że otwarte oraz przystępne rozwiązania poprawią iterację, elastyczność i innowacyjność na dużą skalę.

Środowisko sprzedaży detalicznej stało się niezwykle złożone. Najnowsze technologie dają niespotykane dotąd możliwości w zakresie danych oraz uwalniania wartości biznesowej. Pomimo tego, brak interoperacyjności utrudnia sprzedawcom detalicznym wdrażanie nowych systemów lub szybkie i proste zintegrowanie ich ze starszymi aplikacjami. Przez to innowacyjność utknęła w martwym punkcie, zarówno dla dostawców rozwiązań, jak i sprzedawców detalicznych. Dlatego niezwykle ważna jest współpraca ekosystemu sprzedaży detalicznej we wspólnej otwartej strukturze zawierającej zamienne elementy. Wpłynie to pobudzająco na cyfrową transformację w handlu detalicznym.

Co to jest Open Retail Initiative?

Open Retail Initiative (ORI) to wspólne przedsięwzięcie firmy Intel i innych czołowych firm technologicznych. Te przedsiębiorstwa wierzą, że otwarte oraz przystępne rozwiązania poprawią iterację, elastyczność i innowacyjność na dużą skalę.

Celem ORI jest przyspieszenie skalowalnego systemu wdrażania rozwiązań brzeg-chmura opartych na danych zoptymalizowanych dla stacjonarnych sklepów detalicznych.

Ta współpraca technologiczna wykorzystuje projekty open source oraz zastrzeżone rozwiązania sprzedawców. Dzięki temu zapewnia przypadki zastosowania oparte na elementach ekosystemu (lub „składnikach”). Przypadki zastosowania nie tylko rozwiązują problemy branżowe — dodatkowo przyspieszają i skalują projekt oraz wdrażanie doświadczeń napędzanych danymi, zwłaszcza w przypadku urządzeń brzegowych. Zwiększa to znacznie potencjał innowacyjny handlu detalicznego. Społeczność ORI składa się m.in. z czołowych w branży twórców urządzeń, niezależnych sprzedawców oprogramowania, integratorów systemu i konsultantów. Jeśli chcesz dołączyć do ORI lub wziąć udział w spotkaniu partnerskim, wyślij maila na: orievents@intel.com.

Kliknij, aby wyświetlić wszystkich partnerów ORI.

Jakie jest podejście do rozwijania ekosystemu?

ORI promuje wspólną otwartą strukturę, która daje dobre warunki ekosystemom z zamiennymi elementami. Dzięki temu sprzedawcy detaliczni mogą odczytywać dane w różnych aplikacjach, usuwają izolacje i mogą usprawniać usługi oraz doświadczenia.

Skoordynowane starania tej inicjatywy zaowocowały trzema ważnymi zdarzeniami. Obejmują one strukturę referencyjną, sugerowane przypadki zastosowania w handlu detalicznym oraz forum kooperacyjne w postaci wydarzeń Open Retail Initiative i grupy roboczej EdgeX Foundry zajmującej się rozwiązaniami dla rynków pionowych.

„Współpraca między wiodącymi sprzedawcami w branży pozwala sprzedawcom detalicznym zminimalizować czas inwestycji dokonywanych z góry, zmniejsza problemy z interoperacyjnością, a w rezultacie pozwala na szybsze wprowadzanie innowacji”.

— Tom Canning, wiceprezes ds. międzynarodowej sprzedaży, IoT i urządzeń w Canonical

W jaki sposób ORI napędza innowacje w handlu detalicznym?

Dzięki korzystaniu ze wspólnej otwartej struktury dostawcy technologii mogą swobodnie skupić się na innowacjach, zamiast koncentrować się na elementach towarowych. Sprzedawcy detaliczni czerpią korzyści z większej kompatybilności zastosowań oraz prostszemu wdrażaniu najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja.

„Obecnie sprzedawcy detaliczni mają ogromne możliwości zastosowania rozwiązań przetwarzania brzegowego i IoT w celu szybszego wdrażania innowacji, tworzenia nowych źródeł przychodów i wykorzystywania okazji biznesowych nowej generacji. Firma VMware z przyjemnością współtworzy z firmą Intel i innymi liderami branży inicjatywę Open Retail Initiative, która pomaga przyspieszyć współpracę i stworzenie dla sektora handlu detalicznego nowych, otwartych oraz kompatybilnych cyfrowych podstaw Internetu Rzeczy”.

— Mimi Spiter, wiceprezes, dział Edge i IoT Business, VMware.

Kto powinien uczestniczyć w ORI?

Firma Intel i pozostałe uczestniczące firmy zapraszają Cię do udziału w tej inicjatywie.

Sprzedawcy detaliczni
Interoperacyjne rozwiązania pozwalają sprzedawcom detalicznym czerpać korzyści z szybszego wdrażania, lepszego dostępu do danych w aplikacjach oraz większej elastyczności i skalowalności w ich środowisku technologicznym. Wszystkie te elementy upraszczają zarządzanie IT i tworzą perspektywiczną podstawę do przygotowania się na kolejną rewolucję.

Niezależni sprzedawcy oprogramowania i integratorzy systemu
Wspólna otwarta struktura ułatwia niezależnym sprzedawcom oprogramowania (ISV) oraz integratorom systemu (SI) tworzenie i wdrażanie. Dzięki modułowym i interoperacyjnym rozwiązaniom sprzedaż oraz wprowadzanie na rynek nowych produktów jest jeszcze prostsze.

„Otwarte standardy i współpraca w branży tworzą zintegrowane środowisko, które umożliwia nam wykorzystywanie informacji i analizy danych w czasie rzeczywistym. Pozwoli to urządzeniom IoT na reakcję w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy będzie to w sklepie, podczas wysyłki, czy w magazynie”.

— Dan Mitchell, dyrektor działu międzynarodowego handlu detalicznego i PTK, SAS

Producenci oryginalnego sprzętu (OEM) i producenci oryginalnych projektów (ODM)
Transformacja w handlu detalicznym tworzy zapotrzebowanie na najwyższej jakości obliczeniowość, która tworzy nowe możliwości dla twórców urządzeń. Wspólna otwarta struktura pozwala OEM i ODM skalować rozlokowanie zarówno w terenach poprzemysłowych, jak i na obszarach bez infrastruktury.

Dotychczasowe postępy

ORI wystartowała w styczniu 2019 r. Od tamtej pory skupiamy się na tworzeniu łączności w ekosystemie handlu detalicznego. W ten sposób możemy dowiedzieć się więcej o stojących przed nim wyzwaniach oraz sposobach na jego integrację.

ORI zaskarbiło sobie wsparcie ponad 50 sprzedawców technologii handlu detalicznego. Projektami czekającymi na realizację są wdrożenie struktury referencyjnej oraz przypadków zastosowania w handlu detalicznym opartych na wspólnej otwartej strukturze.

Obserwacje Intel® Edge dla handlu detalicznego

Przykład struktury referencyjnej dla handlu detalicznego, wykorzystującej oprogramowanie open source i inne elementy do rozpoznawania obrazów i skonteneryzowanych zastosowań sztucznej inteligencji.

Programiści korzystają również z otwartej struktury zestrojonej z ORI. EdgeX Foundry to projekt open source autorstwa LF Edge wewnątrz Linux Foundation. Platforma ta zapewnia kluczowy element w kwestii współpracy, a także forum dla uczestników. Struktura EdgeX Foundry może pochwalić się wynikiem pięciu milionów pobranych kontenerów, z czego aż cztery miliony pobrano w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W październiku odbył się pierwszy maraton programowania, zorganizowany przez społeczności ORI i LF Edge. Podczas tego wydarzenia ponad 60 uczestników tworzyło kod odnoszący się do interoperacyjności między urządzeniami i aplikacjami, uniwersalności podstawowego sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i protokołu łączności.

W maju firma VMware ogłosiła, że będzie obsługiwać dane i usługi aplikacyjne EdgeX Foundry dla klientów wdrażających kombinacje elementów oprogramowania Internetu Rzeczy w open source.

Spotkania globalnych partnerów i sprzedawców detalicznych odbyły się w Nowym Jorku, Londynie, Chicago, Pekinie i Qingdao. Zostaną one wznowione w 2021 r. i obejmą nowe miasta.

Dziś handel detaliczny, jutro pozostałe branże

Open Retail Initiative koncentruje się na innowacji. Dzięki temu ma potencjał do przekształcenia sposobów tworzenia rozwiązań w handlu wielobranżowym, branży odzieżowej, sklepach spożywczych, dyskontach i restauracjach szybkiej obsługi (QSR). Te przepisy i sprawdzone składniki są kluczem do jeszcze szybszego wdrożenia rozwiązań napędzanych danymi w urządzeniach brzegowych w całym omawianym ekosystemie.

Zaangażuj się w inicjatywę Open Retail Initiative

Zaangażowanie się w ORI daje wielkie możliwości producentom urządzeń, integratorom rozwiązań, sprzedawcom oprogramowania, programistom lub sprzedawcom detalicznym.

Zaangażuj się w tę inicjatywę

Chcesz dołączyć do ORI? Zapytaj o możliwość udziału w spotkaniu partnerskim lub o inne kwestie, wysyłając maila na adres orievents@intel.com.

Współpraca przy projekcie otwartej architektury referencyjnej dla handlu detalicznego

Stań się częścią społeczności wyspecjalizowanych technologów, w której znajdują się zarówno dostawcy rozwiązań, jak i sprzedawcy detaliczni. Współpracują ze sobą w ramach grupy roboczej rozwiązań dla rynków pionowych.

Wnieś swój wkład do społeczności ORI

ORI pozwala korzystać ze wspólnej otwartej struktury oraz przypadków zastosowania. Pomogą one stworzyć perspektywiczne rozwiązania — od urządzeń brzegowych po chmurę. Z kolei dołączając do LF Edge, zwiększysz swoje zaangażowanie i wpływy w  społeczności.

Przyspiesz rozwój dzięki skonteneryzowanym pakietom oprogramowania dla rynków pionowych

Przykładem dostępnych pakietów oprogramowania, które możesz dopasować do własnych rozwiązań, jest fuzja czujników działających w czasie rzeczywistym, służących do wykrywania strat. Został on stworzony w oparciu o otwartą strukturę promowaną przez Open Retail Initiative.

Aby zapoczątkować tworzenie nowych zastosowań, odwiedź stronę Intel® Edge Software Hub. Znajdziesz tam nieustannie aktualizowaną listę skonteneryzowanych pakietów oprogramowania dla rynków pionowych, a także narzędzia programistyczne przyspieszające tworzenie i rozwój rozwiązań brzegowych.

Przyspiesz rozwój dzięki skonteneryzowanym pakietom oprogramowania dla rynków pionowych

Rozwiązania Intel® dla sklepów detalicznych

Technologie analityki i sztucznej inteligencji nieustannie się rozwijają. Dlatego firma Intel umożliwia bogatsze doświadczenia dla klientów, inteligentne zarządzanie logistyką i nie tylko.

Więcej informacji

Twórz dynamiczne aplikacje dla handlu detalicznego

Architektura Intel® daje programistom fundamenty do tworzenia połączonych, zarządzanych i bezpiecznych rozwiązań dla handlu detalicznego.

Dowiedz się więcej

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie intel.pl.

Opisane scenariusze obniżenia kosztów mają stanowić przykłady na to, jak dany produkt oparty na technologiach Intel® może w określonych warunkach i konfiguracjach wpłynąć na generowanie kosztów oraz zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.

Firma Intel nie sprawdza, ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Przejrzyj te dane, zapoznaj się z innymi źródłami i sprawdź, czy przedstawione dane są dokładne.

Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych.

Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

© Intel Corporation.