Inicjatywa Open Retail Initiative

Inicjatywa Open Retail Initiative

Dowiedz się, jak otwarte, dostępne rozwiązania przyspieszają innowacje w sprzedaży detalicznej oraz rozwijają współpracę branżową.

Najważniejsze wnioski:

  • Te najnowsze technologie sprzedaży detalicznej zapewniają wrażenia oparte na danych oraz uwalniają nową wartość biznesową. Jednak problemy związane z interoperacyjnością utrudniają sprzedawcom detalicznym wdrażanie nowych systemów.

  • Inicjatywa Open Retail Initiative (ORI) i współpraca nad architekturą Open Retail Reference Architecture (ORRA) umożliwiają sprzedawcom detalicznym, integratorom systemów, niezależnym dostawcom oprogramowania, producentom OEM/ODM i agregatorom rozwiązań przyspieszać innowacje w zakresie sprzedaży detalicznej w ramach wspólnej, otwartej struktury.

  • Technologie brzegowe Intel® napędzają przypadki użycia i implementacje referencyjne na potrzeby rzeczywistych aplikacji w sprzedaży detalicznej.

author-image

Według

Co to jest ORI?

  • Inicjatywa Open Retail Initiative (ORI) to rozległy ekosystem sprzedawców detalicznych, integratorów systemów, niezależnych dostawców oprogramowania, producentów OEM/ODM i agregatorów rozwiązań, który napędza przyszłość sprzedaży detalicznej.
  • Celem ORI jest umożliwianie powstawiania otwartych, dostępnych rozwiązań, które przyspieszają iterację, elastyczność i innowacje na dużą skalę — od brzegu sieci po chmurę.

Kliknij, aby wyświetlić wszystkich partnerów ORI.

„Współpraca między przodującymi sprzedawcami w branży pozwala sprzedawcom detalicznym zminimalizować czas inwestycji dokonywanych z góry, zmniejsza problemy z interoperacyjnością, a w rezultacie pozwala na szybsze wprowadzanie innowacji”.
— Tom Canning, wiceprezes ds. międzynarodowej sprzedaży, IoT i urządzeń w firmie Canonical

W jaki sposób ORI napędza innowacje w handlu detalicznym?

  • Inicjatywa ORI promuje wspólną, otwartą strukturę, która stwarza dobre warunki ekosystemom z zamiennymi elementami
  • Architektura Open Retail Reference Architecture (ORRA) zapewnia strukturę, będącą podstawą współpracy na potrzeby transformacji cyfrowej i innowacji zwiększających wartość
  • Architektura ORRA to skoncentrowany na sprzedaży detalicznej projekt EdgeX Foundry w ramach inicjatywy LF Edge , który zapewnia wspólną platformę wdrażania rozwiązań i urządzeń na brzegu sieci.

„Otwarte standardy i współpraca w branży tworzą zintegrowane środowisko, które umożliwia nam wykorzystywanie informacji i analizy danych w czasie rzeczywistym. Pozwoli to urządzeniom IoT na reakcję w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy będzie to w sklepie, podczas wysyłki, czy w magazynie”.
— Dan Mitchell, dyrektor działu międzynarodowego handlu detalicznego i PTK, SAS