Często zadawane pytania

Technologia dla sprzedaży detalicznej obejmuje systemy cyfrowe, rozwiązania i innowacje wykorzystywane tak w stacjonarnych sklepach detalicznych, jak i platformach internetowych, w celu zapewnienia wydajności operacyjnej i obsługi klienta. Stanowi ona podstawę transformacji cyfrowej sprzedaży detalicznej.

Współcześni sprzedawcy detaliczni zapewniają klientom wysokiej jakości doświadczenia przy użyciu wielu różnych technologii, w tym zaawansowanych systemów punktów sprzedaży (POS), które gromadzą dane dotyczące zakupów, historii klienta i zmian stanu zapasów. Dodatkowe technologie obejmują oznakowanie cyfrowe, kioski samoobsługoweanalitykę, które dostarczają spersonalizowane zalecenia na podstawie wcześniejszych zachowań. Powszechne już zautomatyzowane kasy oferują opcje bezdotykowej sprzedaży samoobsługowej dzięki wykorzystaniu komputerowych systemów wizyjnych. Inteligentne półki umożliwiają kontrolę inwentarza w czasie rzeczywistym, podczas gdy roboty przejmują zadania na magazynie. Zasadniczo sprzedawcy detaliczni polegają na technologii, jeśli chodzi o udoskonalenie doświadczeń klientów i inteligentniejsze działania.

Inteligentna technologia dla sprzedaży detalicznej zapewnia ulepszone doświadczenia klientów dzięki wykorzystaniu analizy predykcyjnej, aby móc zrozumieć preferencje i zachowania klientów, a także sztucznej inteligencji w celu dostosowania obsługi klientów. Ponadto inteligentna technologia dla sprzedaży detalicznej ułatwia sprzedawcom monitorowanie poziomów zapasów, aby uniknąć przepełnienia produktami lub ich braków na magazynie.

Zdolne do obsługi przetwarzania na brzegu technologie i rozwiązania z zakresu Internetu przedmiotów (IoT) dla sprzedaży detalicznej, w tym czujniki, kioski, systemy POS i inne połączone z Internetem urządzenia, umożliwiają firmom gromadzenie i analizę danych oraz podejmowanie działań na ich podstawie w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Po integracji urządzeń IoT z innymi systemami firmowymi i oparciu na zmodernizowanej infrastrukturze sieciowej pozyskiwane dane mogą być wykorzystywane przez sprzedawców detalicznych w celu zapewnienia spersonalizowanych, bezpieczniejszych doświadczeń podczas zakupów, a także do zwiększenia dokładności kontroli inwentarza i wydajności operacyjnej. Każdy z tych elementów jest istotny dla zapewnienia bezproblemowych, wielokanałowych doświadczeń klientom. Przykładowo, Internet przedmiotów w sprzedaży detalicznej umożliwia klientom skanowanie witryny sklepowej przy użyciu telefonu w celu poznania produktu lub jego ceny. Sprzedawca może uzyskać dostęp do przeglądu inwentarza sklepu za pomocą tabletu lub odczytać etykietę inwentarza przy pomocy inteligentnego zegarka.