Autonomiczny mobilny robot (AMR) to rodzaj robota, który potrafi zrozumieć swoje otoczenie i poruszać się w nim bez bezpośredniego nadzoru operatora lub ograniczony do stałej, z góry ustalonej ścieżki. Wszystkie urządzenia AMR rozpoczynają pracę na ruchomej platformie, a wiele z nich wyposażonych jest w pasywne lub aktywne przystawki, lub manipulatory do wykonywania różnych zadań. Kołowe urządzenia AMR, niepodłączone do zasilania i danych, poruszają się za pomocą kamer, czujników, sztucznej inteligencji i automatycznej kontroli wizualnej.

Jednym z przykładów autonomicznego mobilnego robota jest urządzenie AMR typu „podnieś i połóż”, które jest powszechnie stosowane w magazynach. To urządzenie AMR wykorzystuje technologię automatycznej kontroli wizualnej do identyfikacji, chwytania i przenoszenia przedmiotów z jednej lokalizacji do drugiej przy jednoczesnym omijaniu przeszkód. Innym przykładem urządzenia AMR jest urządzenie transportujące leki lub materiały eksploatacyjne w szpitalu. To urządzenie AMR pomaga zautomatyzować dystrybucję leków poprzez przyjmowanie zleceń, odbieranie leków i dostarczanie ich do właściwych pacjentów w całym szpitalu.

Autonomiczne mobilne roboty (AMR) wykorzystują kamery, czujniki, sztuczną inteligencję i automatyczną kontrolę wizualną do niezależnego poruszania się w niekontrolowanym środowisku w celu wykonania różnych zadań. Autonomiczne pojazdy sterowane (AGV) poruszają się po torach lub predefiniowanych trasach w celu wykonania zautomatyzowanych, powtarzalnych zadań i są często nadzorowane przez człowieka. Zdalnie sterowane pojazdy podwodne (ROV) są wykorzystywane do wykonywania zadań w głębokiej wodzie, będąc połączone z i obsługiwanymi przez załogę znajdującą się na platformie pływającej lub na lądzie. Urządzenia ROV mogą być wyposażone w sprzęt taki jak robotyczne ramiona, kamery, światła lub czujniki, aby zwiększyć ich możliwości.