Rodzaje robotów: Jak technologie robotyczne kształtują dzisiejszy świat

Dowiedz się, w jaki sposób różne typy robotów wywierają wpływ i umożliwiają osiąganie zadziwiających wyników – w różnych standardach konstrukcji, funkcjach i branżach.

Najważniejsze wnioski:

  • Sześć najbardziej powszechnych typów robotów to autonomiczne roboty mobilne (AMR), zautomatyzowane pojazdy kierowane (AGV), roboty przegubowe, humanoidy, coboty i hybrydy.

  • Roboty są wykorzystywane do zwiększania wydajności, przyspieszania procesów, poprawy bezpieczeństwa i wzbogacania doświadczeń w wielu branżach.

  • Intel oferuje sprzęt komputerowy, technologie sztucznej inteligencji i rozwiązania wizyjne, które umożliwiają robotom wyczuwanie i rozumienie otaczającego je świata.

author-image

Według

Popularne typy robotów

Ponieważ producenci robotów nieustannie wprowadzają innowacje w zakresie możliwości, ceny i konstrukcji, rozwiązania z zakresu robotyki są wdrażane w coraz większej liczbie branż i zastosowań. Postęp w zakresie mocy obliczeniowej i możliwości sztucznej inteligencji oznacza, że możemy obecnie wykorzystywać roboty do realizacji krytycznych celów na wiele sposobów.

Chociaż zastosowania robotyki są bardzo zróżnicowane – wydawanie poleceń, składowanie towarów na półkach, spawanie metalu w niebezpiecznych środowiskach i wiele innych – dzisiejsze roboty można ogólnie podzielić na sześć kategorii.

Autonomiczne mobilne roboty (AMR)

AMR poruszają się po całym świecie i podejmują decyzje w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Technologie takie jak czujniki i kamery pomagają im pozyskiwać informacje o otoczeniu. Urządzenia pokładowe pomagają im je analizować i podejmować świadome decyzje – czy to ominięcie nadjeżdżającego pracownika, wybranie dokładnie tej samej paczki, czy też wybranie odpowiedniej powierzchni do dezynfekcji. Są to rozwiązania mobilne, które wymagają ograniczonego udziału człowieka, aby wykonać swoją pracę. Dowiedz się więcej o AMR.

Zautomatyzowane pojazdy kierowane (AGV)

Podczas gdy urządzenia AMR przemieszczają się swobodnie, pojazdy AGV poruszają się po torach lub predefiniowanych ścieżkach i często wymagają nadzoru operatora. Są one powszechnie stosowane do dostarczania materiałów i przenoszenia przedmiotów w kontrolowanych środowiskach, takich jak magazyny i hale fabryczne.

Roboty przegubowe

Roboty przegubowe (znane również jako ramiona robotyczne) mają za zadanie naśladować funkcje ludzkiego ramienia. Zazwyczaj mogą one posiadać od dwóch do 10 obrotowych przegubów. Każdy dodatkowy przegub lub oś pozwala na większy zakres ruchu, co czyni je idealnymi do spawania łukowego, przenoszenia materiałów, obsługi maszyn i pakowania. Dowiedz się więcej o robotach przegubowych i ramionach robotycznych.

Humanoidy

Chociaż wiele mobilnych robotów humanoidalnych może technicznie wchodzić w zakres AMR, termin ten jest używany do określenia robotów, które wykonują funkcje skoncentrowane na człowieku i często przybierają ludzkie kształty. Wykorzystują one wiele z tych samych komponentów technologicznych, co urządzenia AMR, aby wyczuwać, planować i działać podczas wykonywania zadań, takich jak udzielanie wskazówek lub oferowanie usług konsjerża.

Koboty

Koboty są zaprojektowane do funkcjonowania obok lub bezpośrednio z ludźmi. Podczas gdy większość innych typów robotów wykonuje swoje zadania niezależnie lub w ściśle odizolowanych obszarach roboczych, coboty lub koboty mogą dzielić przestrzeń z pracownikami, aby pomóc im osiągnąć więcej. Są one często wykorzystywane do eliminowania ręcznych, niebezpiecznych lub uciążliwych zadań z codziennej pracy. W niektórych przypadkach coboty mogą działać poprzez reagowanie na ruchy człowieka i uczenie się ich.

Hybrydy

Różne typy robotów są często łączone w celu stworzenia rozwiązań hybrydowych, które są w stanie wykonać bardziej złożone zadania. Na przykład AMR może zostać połączony z ramieniem robotycznym w celu stworzenia robota do przenoszenia paczek w magazynie. W miarę jak coraz więcej funkcji jest łączonych w pojedyncze rozwiązania, konsolidowane są również możliwości obliczeniowe.

Roboty o stałej lub niestałej lokalizacji

Roboty można również podzielić na dwie grupy: te, które poruszają się po swoim otoczeniu i te, które tego nie robią.

Jak roboty są wykorzystywane w różnych branżach

Firmy i agencje rządowe wykorzystują robotykę na różne sposoby. Wszystkie pięć popularnych typów robotów jest wdrażanych w celu poprawy wyników i zmniejszenia obciążenia pracowników, dzięki czemu mogą oni skupić się na najbardziej wartościowych i krytycznych zadaniach.

Przemysł

Przemysł produkcyjny od dawna przoduje w wykorzystywaniu różnego rodzaju robotów do osiągania wyników biznesowych. AMR, AGV, roboty przegubowe i coboty są stosowane w halach fabrycznych i magazynach, aby przyspieszyć procesy, zwiększyć wydajność i promować bezpieczeństwo – często w połączeniu z programowalnymi kontrolerami logicznymi. Znajdują one zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak spawanie, montaż, transport materiałów i ochrona magazynów.

Rolnictwo i hodowla

Systemy AMR pomagają rolnikom zbierać plony szybciej i wydajniej, wykorzystując w tym celu imponujące możliwości z zakresu inteligencji. Roboty rolnicze mogą ocenić stopień dojrzałości, usunąć z drogi gałęzie i liście oraz zebrać plon precyzyjnie i delikatnie, aby nie uszkodzić produktu.

Służba zdrowia

Różne rodzaje robotów są wykorzystywane w służbie zdrowia w celu poprawy jakości życia pacjentów. Urządzenia AMR są wykorzystywane do dostarczania leków, dezynfekcji powierzchni lub zapewniania funkcji mobilnej teleobecności. Koboty są również wykorzystywane do pomocy pracownikom medycznym podczas rehabilitacji lub do pomocy pielęgniarkom w lepszej obsłudze pacjentów.

Logistyka

Robotyka pomaga firmom logistycznym i spedycyjnym dostarczać towary szybko i sprawnie. Wykorzystują one urządzenia AMR i AGV jako roboty magazynowe, które pomagają im w przetwarzaniu produktów, przyspieszaniu operacji i zwiększaniu dokładności. Wykorzystują również urządzenia AMR, które przewożą przesyłki na ostatnim odcinku i zapewniają bezpieczne dostawy do klientów.

Handel detaliczny i hotelarstwo

Robotyka może być wykorzystywana do poprawy doświadczeń klientów lub gości na wiele sposobów. Firmy z sektorów handlu detalicznego i hotelarstwa wykorzystują robotykę do automatyzacji procesów magazynowych, świadczenia usług konsjerża lub wskazywania drogi, sprzątania różnych pomieszczeń, pomocy klientom z bagażem lub parkowaniem.

Inteligentne miasta

Robotyka pomaga tworzyć inteligentniejsze i bezpieczniejsze miasta. Roboty humanoidalne oferują usługi orientacji i informacji. AMR-y są wykorzystywane do dostarczania towarów i prowadzenia rutynowych patroli bezpieczeństwa. Robotyka pomaga również przyspieszyć budowę budynków, przeprowadzać badania terenu i zbierać informacje o modelach budynków.

Wpływ firmy Intel na robotykę

Firma Intel odgrywa integralną rolę w umożliwianiu robotom wyczuwania, planowania i podejmowania odpowiednich działań w różnych branżach.

Nasz procesor FPGA i rozwiązania VPU są stosowane w wielu typach robotów, aby zapewnić im podstawowe możliwości obliczeniowe, których potrzebują do inteligentnego, zautomatyzowanego działania.

Pomagamy również zasilać większy ekosystem technologiczny, w którym działają roboty – od serwerów brzegowych i urządzeń po centra danych. Nasz model programowania Intel® oneAPI i Intel® Distribution of OpenNESS pomagają producentom robotyki i firmom programistycznym łatwiej tworzyć i wdrażać aplikacje brzegowe, których wymagają ich rozwiązania.

Z naszymi kamerami Intel® RealSense™ pomagamy w zapewnieniu podstawowych funkcji widzenia maszynowego, które pozwalają robotom zrozumieć otaczający je świat. Dzięki dystrybucji przez Intel® pakietu narzędzi OpenVINO™ umożliwiamy programistom łatwiejsze wdrażanie funkcji sztucznej inteligencji w rozwiązaniach robotycznych.

Sześć najbardziej powszechnych typów robotów to autonomiczne roboty mobilne (AMR), zautomatyzowane pojazdy kierowane (AGV), ramiona robotyczne, coboty, roboty humanoidalne i hybrydy.

Poza sześcioma podstawowymi kategoriami roboty można również podzielić na dwie grupy: roboty stacjonarne, poruszające się w stałej lokalizacji oraz roboty mobilne, nieposiadające stałej lokalizacji.

Roboty zapewniają, że pracownicy mogą skupić się na najbardziej krytycznych elementach swojej pracy. Są one często stosowane do wykonywania powtarzalnych, ręcznych zadań – oraz do prac, które są nadmiernie uciążliwe lub niebezpieczne.

Firma Intel oferuje szeroką gamę rozwiązań dla różnych typów robotów. Nasz sprzęt przetwarzający i obliczeniowy jest wykorzystywany w wielu aplikacjach z dziedziny robotyki. Nasze kamery i technologie widzenia maszynowego są wykorzystywane, aby pomóc robotom zrozumieć otaczający je świat. Oferujemy również różne zestawy oprogramowania i narzędzia programistyczne, aby pomóc producentom robotyki w zapewnieniu pożądanych przez nich możliwości i wydajności.

Firma Intel oferuje szeroką gamę rozwiązań dla różnych typów robotów. Nasz sprzęt przetwarzający i obliczeniowy jest wykorzystywany w wielu aplikacjach z dziedziny robotyki. Nasze kamery i technologie widzenia maszynowego są wykorzystywane, aby pomóc robotom zrozumieć otaczający je świat. Oferujemy również różne zestawy oprogramowania i narzędzia programistyczne, aby pomóc producentom robotyki w zapewnieniu pożądanych przez nich możliwości i wydajności.