Obliczenia poufne

Popraw wyodrębnianie danych wrażliwych typu payload, korzystając z zabezpieczeń opartych na pamięci sprzętowej