Obliczenia poufne

Popraw wyodrębnianie danych wrażliwych typu payload, korzystając z zabezpieczeń opartych na pamięci sprzętowej

 

Obliczenia poufne to nowa inicjatywa branżowa ukierunkowana na ułatwienie zabezpieczenia danych w użyciu.

Działania te umożliwiają przetwarzanie danych szyfrowanych w pamięci przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka ujawnienia ich reszcie systemu, czym ograniczają ryzyko ujawnienia danych wrażliwych, umożliwiając równocześnie lepszą kontrolę i przejrzystość dla użytkowników. W środowiskach chmury wielodostępowej, gdzie dane wrażliwe powinny pozostać odizolowane od innych uprzywilejowanych części stosu systemowego, rozszerzenia Intel® Software Guard (Intel® SGX) odgrywają dużą rolę w urzeczywistnianiu tych możliwości.

Gdy obliczenia rozciągają się na szereg środowisk, od serwerów lokalnych po chmurę publiczną i brzeg sieci, organizacje potrzebują kontroli zabezpieczeń, która zagwarantuje bezpieczeństwo wrażliwych IP i danych o obciążeniach, bez względu na to, gdzie znajdują się dane.

Dlaczego warto korzystać z obliczeń poufnych?

Więcej informacji

Zapewnienie bezpieczeństwa dla najbardziej wrażliwych obciążeń roboczych

Klienci chmury Microsoft Azure od lat chronią swoje najbardziej wrażliwe obciążenia robocze za pomocą obliczeń poufnych. Najnowsze funkcje Intel® SGX nadchodzące w 2021 r. umożliwią jeszcze bezpieczniejsze scenariusze, szczególnie w dziedzinie opieki zdrowotnej, finansów i administracji, wykorzystując najlepiej przetestowane, zbadane i wdrożone zabezpieczone sprzętowo zaufane środowisko wykonawcze na rynku od 2020 r.

Konsorcjum Obliczeń Poufnych

Branża informatyczna zwiera szyki, aby wspólnie dokonać rewolucyjnych zmian w zakresie bezpieczeństwa danych w chmurze. Dzięki gościnności Linux Foundation, CCC stała się centrum społeczności open source zajmującej się definiowaniem i przyspieszaniem wdrażania standardów obliczeń poufnych. Ambicją konsorcjum jest działanie na zasadach otwartego zarządzania i współpracy. Firma Intel dołączyła do międzybranżowej inicjatywy, która skupia się na opisywaniu zagadnień związanych z bezpieczeństwem, ryzykami i właściwościami obliczeń poufnych oraz na wspieraniu użytkowników w podejmowaniu lepszych decyzji w zakresie ochrony obciążeń roboczych w chmurze. 

Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej o obliczeniach poufnych i roli, jaką w nich odgrywa Intel® SGX.

 

Więcej informacji

Zaufana technika komputerowa oparta na sprzęcie

Rozszerzenia Intel® Software Guard (Intel® SGX) oparte na procesorach Intel® Xeon® E umożliwiają ścisłą ochronę danych, pomagając chronić dane przed złośliwymi atakami z zewnątrz i jednocześnie tworząc granice zaufania w obrębie usług w chmurze.

 

Najnowsze informacje o SGX