Różnorodne architektury sprzyjają wyjątkowej innowacyjności

Szeroki wybór architektur, pozwalający zaspokoić każdą potrzebę informatyczną.

Wiodąca rola w całym spektrum technologii informatycznych

Zakres zastosowań informatyki jest obecnie niesamowicie szeroki, a zróżnicowanie to jest coraz większe, szczególnie w erze danych rozproszonych, przetwarzania brzegowego i sztucznej inteligencji. Jednak różne zadania wymagają różnych rozwiązań informatycznych.

Wyjątkowa oferta firmy obejmuje różnorodne architektury skalarne, wektorowe, macierzowe i przestrzenne, stosowane w procesorach, procesorach graficznych, akceleratorach i gniazdach FPGA. Umożliwia to naszym klientom korzystanie z rozwiązań najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. W połączeniu ze skalowalnymi połączeniami i abstrakcją pojedynczego oprogramowania szeroki zakres architektur firmy Intel zapewnia jej wiodącą pozycję technologiczną w świecie opartym na przetwarzaniu danych.

Dowiedz się więcej o nowej zaprezentowanej architekturze Tiger Lake SoC Intel® w Dniu architektury 2020.

Skalarna: wszechstronna, uniwersalna informatyka

Od uruchamiania systemu, przez aplikacje zwiększające wydajność, aż po zaawansowane zadania, takie jak kryptografia i SI, większość potrzeb informatycznych mogą zaspokoić oparte na skalarnej architekturze procesory, znane jako CPU. Procesory współpracują z szerokim zakresem topografii ze stałą, przewidywalną wydajnością.

Firma Intel oferuje dwie światowej klasy mikroarchitektury, procesor Intel Atom® i procesor Intel® Core™, na którym oparto również linię procesorów Intel® Xeon®. Nasza skalowalna gama procesorów umożliwia klientom optymalny wybór między wydajnością, energooszczędnością i ceną.

Odkryj procesory Intel Atom® ›

Odkryj procesory Intel® Core™ ›

Odkryj procesory Intel® Xeon® ›

Wektorowa: intensywne przetwarzanie równoległe

Procesory graficzne, zwane też GPU, wykonują oparte na architekturze wektorowej obliczenia równoległe, aby przyspieszyć realizację zadań, takich jak renderowanie grafiki do gier. Ponieważ procesory GPU znakomicie radzą sobie z obliczeniami równoległymi, znajdują również zastosowanie przy głębokim uczeniu.

Zintegrowane procesory GPU firmy Intel zapewniają na komputerze doskonałą grafikę. Zapowiedzieliśmy już, że od 2020 roku poszerzamy naszą ofertę o zewnętrzne procesory GPU na potrzeby klientów i centrów przetwarzania danych, zapewniając większą funkcjonalność w szybko rozwijających się dziedzinach, takich jak multimedia, grafika i analiza danych. Stosując naszą zastrzeżoną technologię GPU nie tylko w rozwiązaniach klienckich, ale również w centrach przetwarzania danych, możemy zwiększyć wydajność naszych obliczeń równoległych z gigaflopów przez teraflopy i petaflopy aż do eksaflopów.

Macierzowe: akceleratory i nowe instrukcje procesorów

Sztuczna inteligencja coraz bardziej wnika do wszystkich obszarów branży informatycznej, od centrów przetwarzania danych po urządzenia brzegowe. W związku z tym stworzyliśmy wyspecjalizowane akceleratory i dodaliśmy do nich mikroarchitektoniczne usprawnienia procesorów z nowymi instrukcjami, przyspieszającymi pracę SI.

Zbudowany od podstaw do precyzyjnych zastosowań wyspecjalizowany układ scalony (ASIC) to typ procesora, który w większości przypadków zapewni najlepszą w swojej klasie wydajność podczas obsługiwania obciążeń obliczeniowych matrycy, do obsługi których został zaprojektowany.

Firma Intel rozszerza stosowane dotąd platformy o specjalnie zaprojektowane układy ASIC, które zapewniają ogromny skok wydajności. Należą do nich procesory SI Habana i jednostki przetwarzania widzenia (VPU) Intel® Movidius™ służące do trenowania i wnioskowania, które spełniają szczególne wymagania całego procesu głębokiego uczenia. Ponadto technologia Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost), dostępna w skalowalnych procesorach Intel® Xeon® trzeciej generacji i procesorach Intel® Core™ dziesiątej generacji, dodaje rozszerzenia architektury w celu przyspieszenia obsługi wektorowych instrukcji sieci neuronowych (VNNI). Zapewnia to większą wydajność obliczeń macierzowych w zastosowaniach SI.

Usprawnienia skalowalnego procesora Intel® Xeon®

Skalowalne procesory trzeciej generacji Intel® Xeon® zapewniają wydajność zoptymalizowaną pod kątem obciążeń dzięki Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost), teraz zintegrowanemu z obsługą bfloat16.

Odkryj skalowalne procesory Intel® Xeon®

Jednostki przetwarzania widzenia Intel® Movidius™

Jednostki przetwarzania widzenia Intel® Movidius™ umożliwiają wydajną obsługę wymagających obciążeń wizyjnych i brzegowych AI. Jednostki przetwarzania widzenia Movidus poprzez sprzężenie wyjątkowo równolegle programowalnych obliczeń z akceleracją sprzętową dobraną do obciążenia pracą na unikalnej architekturze, która minimalizuje ruch danych, osiągają równowagę pomiędzy wydajnością energetyczną a wydajnością obliczeniową.

Poznaj jednostki przetwarzania widzenia Intel® Movidius

Przestrzenna: programowalne gniazda FPGA

Bezpośrednio programowalne macierze bramek, lub FPGA, są układami scalonymi, które mogą fizycznie decydować o tym, jak ich bramki logiczne otwierają się i zamykają. Układ wewnątrz układu FPGA nie jest trawiony na stałe – może być przeprogramowany wedle potrzeb.

Układy FPGA firmy Intel® zapewniają w pełni konfigurowalną akcelerację sprzętową przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności pozwalającej dostosowywać się do szybko zmieniających się potrzeb informatycznych. Jak czyste, modyfikowalne płótna, ich cel i moc mogą być łatwo i wielokrotnie dostosowywane.

Układy FPGA Intel® Agilex™ i SoC

Rodzina systemów FPGA Intel® Agilex™ wykorzystuje technologię heterogenicznych modułów 3D system-in-Package (SIP) pozwalającą zintegrować pierwszą strukturę FPGA firmy Intel zbudowaną w procesie technologicznym 10 nm.

Więcej informacji

FPGA NX 10 Intel® Stratix®

Intel® Stratix® 10 NX FPGA to zoptymalizowana pod kątem AI FPGA do zastosowań przyspieszenia sztucznej inteligencji (AI) o wysokiej przepustowości i niskim opóźnieniu. Intel® Stratix® 10 NX FPGA zapewnia rozwiązanie obliczeniowe z przyspieszoną AI dzięki zoptymalizowanym pod kątem AI blokom obliczeniowym o nawet 15-krotnie większej przepustowości INT81 niż standardowy blok Intel® Stratix® 10 FPGA DSP.

Więcej informacji

Odznaka Intel® Stratix®

Architektury nowej generacji

W firmie Intel projektujemy architektury przyszłości w oparciu o działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie informatyki nowej generacji. Można wśród nich wyróżnić architektury kwantowe i neuromorficzne.

Informatyka kwantowa

Nasi naukowcy badają możliwości wykorzystania informatyki kwantowej do rozwiązywania problemów poza zasięgiem dzisiejszych komputerów, w obszarach takich jak opracowywanie leków, modelowanie finansowe i analiza działania wszechświata. To pociąga za sobą rozwój technologii znanej jako kubity spinowe w krzemie. Ponieważ kubity spinowe przypominają tranzystor jednoelektronowy, możemy wykorzystać ostatnie 50 lat naszego doświadczenia w badaniach z dziedziny informatyki kwantowej.

Obejrzyj film

Informatyka neuromorficzna

Wzorowane na działaniu naszych mózgów systemy neuromorficzne będą rozwiązywać problemy dynamicznie, reagując na dane ze świata rzeczywistego w dziedzinach takich jak zaawansowana analiza głosu i obrazu, robotyka i systemy autonomiczne, które muszą reagować na zdarzenia zewnętrzne, zwłaszcza gdy wymagana jest nieoczekiwana adaptacja.

Więcej informacji

Ujednolicone programowanie dzięki OneAPI

Nasza inicjatywa oneAPI ukształtuje programowanie w wieloarchitekturowym świecie. Zapewni ona ujednolicone i ogólnodostępne doświadczenia programistyczne dla programistów korzystających z dowolnej architektury, eliminując złożoność różnych kodów, języków programowania, narzędzi i procesów.

Zapoznaj się z oprogramowaniem

Sześć filarów innowacji technologicznych dla informatyki nowej generacji

Firma Intel wdraża innowacje w oparciu o sześć filarów rozwoju technologii, aby wyzwolić moc danych dla branży i naszych klientów.

Zastrzeżenia2 3 4

Informacje o produktach i wydajności

1

W oparciu o oszacowania wewnętrzne firmy Intel.
Testy mierzą wydajność komponentów w określonych systemach i warunkach testowych. Różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji wpłyną na rzeczywistą wydajność systemów. Aby ocenić wydajność przed dokonaniem zakupu, należy zapoznać się z innymi źródłami informacji. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie www.intel.pl/benchmarks.
Technologie Intel® mogą wymagać zgodnego sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.
Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa.
Wyniki zostały oszacowane lub zasymulowane. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.
© Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich.

2Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu, bądź na stronie intel.pl.
3Wszystkie podane tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
4Oprogramowanie i obciążenie użyte w testach wydajności mogło zostać zoptymalizowane tylko dla mikroprocesorów Intel. Testy wydajności, takie jak SYSmark* i MobileMark*, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.intel.pl/benchmarks.