Różnorodne architektury sprzyjają wyjątkowej innowacyjności

Szeroki wybór architektur, pozwalający zaspokoić każdą potrzebę informatyczną.

Informacje o produktach i wydajności

1

Na podstawie wewnętrznych szacowań firmy Intel.

2

Wszystkie plany i roadmapy dotyczące produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Twierdzenia na tej stronie internetowej, które odnoszą się do przyszłych planów lub oczekiwań, są twierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Twierdzenia te opierają się na obecnych oczekiwaniach i obejmują wiele czynników ryzyka oraz niepewności, na skutek których rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od tych wyrażonych lub zasugerowanych w takich twierdzeniach. Aby uzyskać więcej informacji o czynnikach, które mogą doprowadzić do istotnych różnic rzeczywistych wyników, należy się zapoznać z naszą najnowszą informacją o zyskach i dokumentami przesłanymi do SEC, które są dostępne na stronie www.intc.com.

3

Kryptonimy są wykorzystywane przez firmę Intel do identyfikacji aktualnie opracowywanych i niedostępnych publicznie produktów, technologii lub usług. Te nazwy nie są nazwami „komercyjnymi” i nie są przeznaczone do użytku jako znaki towarowe.

4

Wszystkie podane tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.