Połączenia wzajemne, które dane przesyłają szybciej – i bardziej inteligentnie

Portfolio technologii połączeń wzajemnych Intel® obejmuje połączenia mierzone zarówno w mikronach, jak i w milach. Pozwala to na tworzenie szybszych systemów i sieci.

Usuwanie przeszkód w przemieszczaniu danych

Rozwój usług w chmurze, Internet rzeczy oraz duże obciążenia zasobami takie jak uczenie głębokie i inne rodzaje sztucznej inteligencji (AI) napędzają zapotrzebowanie na systemy obliczeniowe. Jednak wydajność nie ogranicza się do obliczeń. Połączenia wzajemne odgrywają kluczową rolę w eliminowaniu wąskich gardeł spowalniających przemieszczanie danych.

Inwestycje firmy Intel w technologię połączeń wzajemnych należą do największych w branży. Mając pełny obraz ekosystemu — od krzemu przez centra przetwarzania danych po sieci bezprzewodowe — wyznaczamy w branży kierunki działań, których celem jest budowanie systemów i sieci działających szybciej. Nasze poszukiwania koncentrują się na sposobie przemieszczania danych od momentu ich powstania w systemie zero-jedynkowym po możliwości, jakie ostatecznie oferują.

Nasze innowacje dotyczą skalowalnych, opartych na standardach rozwiązań, dzięki którym ekosystem maksymalnie wykorzystuje możliwości najnowocześniejszych procesorów. Na poziomie mikroukładu i procesora stawiamy na nowe rozwiązania systemowe. Nasze technologie połączeń wzajemnych będą stanowić punkt wyjścia dla możliwie jak najlepszych doświadczeń, mając na uwadze zmianę skali i rozwój centrów przetwarzania danych oraz wprowadzenie standardu 5G.

Jednostka obsługi infrastruktury (IPU, Infrastructure Processing Unit)

Programowalne urządzenia sieciowe, które inteligentnie zarządzają zasobami systemowymi poprzez bezpieczne przyspieszenie funkcji infrastruktury sieciowej i pamięci masowej w centrum danych.

Dostawcy usług i przedsiębiorstwa intensywnie inwestują w hiperskalowe centra danych, aby zapewnić wydajną moc obliczeniową dla aplikacji chmurowych i mikrousług. Aplikacje świadczące te usługi muszą mieć dostęp do szybkiej pamięci masowej o małych opóźnieniach oraz do bezpiecznej infrastruktury sieciowej.

Jednak usługi infrastrukturalne, takie jak wirtualne przełączanie, bezpieczeństwo i przechowywanie danych, mogą zużywać znaczną liczbę cykli procesora. Jednostki przetwarzania infrastruktury (IPU) przyspieszają działanie infrastruktury sieciowej, uwalniając rdzenie procesora w celu zwiększenia wydajności aplikacji. Korzystając z jednostek IPU, dostawcy usług chmurowych mogą dostosowywać wdrożenia funkcji infrastruktury do szybkości oprogramowania, zapewniając równocześnie lepsze wykorzystanie centrum danych dzięki możliwości dowolnego rozmieszczania obciążeń roboczych.

Układ system-on-chip (SoC) i połączenia wzajemne

Nasza innowacja rozpoczyna się na najbardziej podstawowym poziomie — układu SoC. Zaawansowane połączenia wzajemne oznaczają szybsze przemieszczanie danych i łatwiejsze skalowanie wydajności, bez względu na to, czy chodzi o technologię krzemową czy o pakiety technologiczne. Podejście firmy Intel do pakowania oraz połączeń wzajemnych na jednym układzie scalonym uruchamia nowy potencjał projektowania w szerokiej gamie SoC.

procesor wzajemne połączenie

Przemieszczanie danych między różnymi silnikami obliczeniowymi, pamięcią oraz operacjami wejścia/wyjścia wymaga wyspecjalizowanego zestawu technologii połączeń wzajemnych oferujących wysoką przepustowość i niewielkie opóźnienia. Nasze postępy w obszarze połączeń wzajemnych procesorów umożliwiają zestawienie tych elementów i ich zsynchronizowane działanie.

Połączenia wzajemne centrów przetwarzania danych

Największe centra przetwarzania danych mogą mieć wielkość kilku stadionów piłkarskich. Takie rozmiary wiążą się z niespotykanym dotąd zapotrzebowaniem na prędkość struktury i wydajność inteligentnego przetwarzania. Technologie połączeń wzajemnych firmy Intel pozwalają na osiągnięcie dużych prędkości na długich dystansach, co pozwala osiągnąć wydajność nawet przy dużej skali systemu obliczeniowego, zachowując jednocześnie niewielkie opóźnienia.

Bezprzewodowe połączenia wzajemne

Internet rzeczy napędza masowy wzrost generowania danych. Bezprzewodowe połączenie wzajemne to sposób na połączenie miliardów ludzi i przedmiotów. Pojazdy autonomiczne będą na przykład generować w każdej sekundzie ogromną ilość danych wymagających przechwycenia, przefiltrowania, przechowywania i przesłania. Współpracujemy z partnerami technologicznymi nad rozwojem standardów 5G i Wi-Fi 6 umożliwiających łączność bezprzewodową nowej generacji.

Intel 5G

Technologia 5G oferuje dużą przepustowość i łączność bezprzewodową ze światem charakteryzującą się małymi opóźnieniami, co przekłada się na inteligentniejsze rozwiązania. Technologie Intel® stanowią część łańcucha wartości technologii 5G. Wraz z firmami telekomunikacyjnymi i dostawcami infrastruktury pracujemy nad przygotowaniem sieci na standard 5G i wszystko to, co ma on do zaoferowania.

Intel® Wi-Fi 6

Najnowszy standard Wi-Fi zapewnia większą maksymalną przepustowość transferu danych i większą wydajność, co przekłada się na znaczną poprawę doświadczeń użytkownika. Rozwiązania Intel® Wi-Fi 6 to większa prędkość połączeń bezprzewodowych w komputerach w połączeniu z krótszym czasem reakcji, zwłaszcza w zwartych środowiskach.

Omówienie rozwiązania Wi-Fi OpenRoaming

Sieci Wi-Fi są wszędzie. Przewiduje się, że liczba globalnych hotspotów Wi-Fi osiągnie ponad 600 milionów do 2023 r. Większość tych sieci Wi-Fi to samodzielne systemy, oddzielone od innych sieci w otoczeniu i użytkownicy mają możliwość połączenia się tylko z niewielką ich liczbą. Połączenie z publicznymi sieciami Wi-Fi jest jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi zmaga się branża Wi-Fi od wielu lat, a rozwiązanie Wi-Fi OpenRoaming jest najnowszą innowacją adresującą ten problem.

Więcej informacji

Połączenia wzajemne oparte na standardach

Firma Intel jest zaangażowana w rozwój i wspieranie standardów połączeń wzajemnych w interesie całej branży. Nasze produkty opierają się na tych powszechnie przyjętych standardach w celu maksymalnej poprawy interoperacyjności.

Sześć filarów innowacji technologicznych dla informatyki nowej generacji

Firma Intel wdraża innowacje w oparciu o sześć filarów rozwoju technologii, aby wyzwolić moc danych dla branży i naszych klientów.

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.