Połączenia wzajemne, które dane przesyłają szybciej – i bardziej inteligentnie

Portfolio technologii połączeń wzajemnych Intel® obejmuje połączenia mierzone zarówno w mikronach, jak i w milach. Pozwala to na tworzenie szybszych systemów i sieci.

Układ system-on-chip (SoC) i połączenia wzajemne

Nasza innowacja rozpoczyna się na najbardziej podstawowym poziomie — układu SoC. Zaawansowane połączenia wzajemne oznaczają szybsze przemieszczanie danych i łatwiejsze skalowanie wydajności, bez względu na to, czy chodzi o technologię krzemową czy o pakiety technologiczne. Podejście firmy Intel do pakowania oraz połączeń wzajemnych na jednym układzie scalonym uruchamia nowy potencjał projektowania w szerokiej gamie SoC.

procesor wzajemne połączenie

Przemieszczanie danych między różnymi silnikami obliczeniowymi, pamięcią oraz operacjami wejścia/wyjścia wymaga wyspecjalizowanego zestawu technologii połączeń wzajemnych oferujących wysoką przepustowość i niewielkie opóźnienia. Nasze postępy w obszarze połączeń wzajemnych procesorów umożliwiają zestawienie tych elementów i ich zsynchronizowane działanie.

Połączenia wzajemne centrów przetwarzania danych

Największe centra przetwarzania danych mogą mieć wielkość kilku stadionów piłkarskich. Takie rozmiary wiążą się z niespotykanym dotąd zapotrzebowaniem na prędkość struktury i wydajność inteligentnego przetwarzania. Technologie połączeń wzajemnych firmy Intel pozwalają na osiągnięcie dużych prędkości na długich dystansach, co pozwala osiągnąć wydajność nawet przy dużej skali systemu obliczeniowego, zachowując jednocześnie niewielkie opóźnienia.

Bezprzewodowe połączenia wzajemne

Internet rzeczy napędza masowy wzrost generowania danych. Bezprzewodowe połączenie wzajemne to sposób na połączenie miliardów ludzi i przedmiotów. Pojazdy autonomiczne będą na przykład generować w każdej sekundzie ogromną ilość danych wymagających przechwycenia, przefiltrowania, przechowywania i przesłania. Współpracujemy z partnerami technologicznymi nad rozwojem standardów 5G i Wi-Fi 6 umożliwiających łączność bezprzewodową nowej generacji.

Połączenia wzajemne oparte na standardach

Firma Intel jest zaangażowana w rozwój i wspieranie standardów połączeń wzajemnych w interesie całej branży. Nasze produkty opierają się na tych powszechnie przyjętych standardach w celu maksymalnej poprawy interoperacyjności.

Sześć filarów innowacji technologicznych dla informatyki nowej generacji

Firma Intel wdraża innowacje w oparciu o sześć filarów rozwoju technologii, aby wyzwolić moc danych dla branży i naszych klientów.

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.