Gwałtowny wzrost innowacyjności z oprogramowaniem firmy Intel®

Umożliwienie sprzętowi osiągnięcia pełnego potencjału dzięki wieloarchitekturowym, kompleksowym rozwiązaniom.

Uwalniamy potencjał sprzętu, nadając priorytet oprogramowaniu

Na każdy rząd wielkości w zakresie wydajności, który zapewniają nasze nowe architektury sprzętowe, przypada wiele rzędów wielkości mocy, która może być wyzwolona przez oprogramowanie. Aby wspierać ten gwałtowny wzrost, firma Intel opracowała uniwersalny zestaw narzędzi, które pozwalają programistom uwolnić potencjał sprzętu za pomocą inicjatyw i produktów open source zoptymalizowanych pod kątem programistów. Pracujemy bez wytchnienia, kształtując przyszłość informatyki przez nasze kompleksowe rozwiązania, wspierane przez wydajne, otwarte i produktywne oprogramowanie.

Sześć filarów innowacji technologicznych dla informatyki nowej generacji

Firma Intel wdraża innowacje w oparciu o sześć filarów rozwoju technologii, aby wyzwolić moc danych dla branży i naszych klientów.

Uwagi prawne2 3 4

Informacje o produktach i wydajności

1Kompilatory Intel® mogą lub nie mogą być zoptymalizowane do takiego samego stopnia dla mikroprocesorów innych niż firmy Intel w przypadku optymalizacji, które nie są unikalne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów nie wyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje dla tego produktu zależne od mikroprocesora przeznaczone są do użytku z mikroprocesorami Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zastrzeżone dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji objętych niniejszą uwagą prawną można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.
2Technologie firmy Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.
3Całkowite zabezpieczenie systemu komputerowego jest niemożliwe.
4Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.