Model „tick-tock” na przestrzeni lat

Proces technologiczny

Model „tick-tock” – infografika

Mikroarchitektura

Zgodnie z tym modelem firma Intel wprowadzała ciągłe innowacje w procesie produkcyjnym i mikroarchitekturze procesorów w dwóch cyklach: „tick” i „tock”.

Cykl „tick” – zmiany w procesie produkcyjnym

W każdym cyklu „tick” firma Intel unowocześniała technologię stosowaną w procesie produkcyjnym, aby zapewnić użytkownikom korzyści przewidziane w prawie Moore’a.

Cykl „tock” – nowa mikroarchitektura

W każdym cyklu „tock” firma Intel, wykorzystując technologię procesu produkcyjnego, wprowadzała kolejną znaczącą innowację w mikroarchitekturze procesorów. Ulepszenia mikroarchitektury Intel® mają na celu obniżenie zużycia energii oraz zwiększenie wydajności i ilości zastosowań, jak również zapewnienie szeregu funkcji, takich jak sprzętowe transkodowanie filmów, szyfrowanie/odszyfrowywanie i wiele innych.

Inwestycja w branżę

Tysiące dostawców wykorzystują procesory Intel® przy tworzeniu produktów. Aby pomóc im w opracowywaniu nowych produktów, firma Intel przeznacza duże środki na badania wspierające innowacje na poziomie układu scalonego i tworzy nowe, wykorzystywane w całej branży, standardy. Wysiłki te, zestawione z wizją modelu „tick-tock” firmy Intel, owocują szybszymi i efektywniejszymi rozwiązaniami dla całej branży.

„Tick-tock” to doskonały model projektowy i produkcyjny, ale nowa era komputerowa przynosi ze sobą nowe, złożone wymagania w zakresie rozwoju produktów. Niewiarygodny wzrost ilości danych wytwarzanych na krawędzi sieci – danych, które trzeba przetwarzać, przechowywać i przenosić – stwarza potrzebę opracowania szerszego, bardziej holistycznego modelu innowacji. Firma Intel chce wprowadzać na rynek wiodące produkty w przewidywalnym tempie dla każdego segmentu poprzez optymalizację usprawnień w zakresie procesów, opakowań, architektury i możliwości platform.

Więcej informacji