Model „tick-tock” na przestrzeni lat

Model „tick-tock” firmy Intel przybliża nas do mikroprocesorów przyszłości i urządzeń, które będą z nich korzystać. Zgodnie z tym modelem firma Intel zobowiązuje się – jak dotąd zawsze się z tego wywiązując – do wprowadzania ciągłych innowacji w procesie produkcyjnym i mikroarchitekturze procesorów w dwóch naprzemiennych cyklach: „tick” i „tock”.

Cykl „tick” – zmiany w procesie produkcyjnym

Z każdym cyklem „tick” firma Intel unowocześnia technologie stosowane w procesie produkcyjnym i konsekwentnie udostępnia użytkownikom udogodnienia przewidziane w prawie Moore’a. Przeciętny wzrost gęstości upakowania tranzystora stwarza nowe perspektywy, zapewnia wyższą wydajność i niższe zużycie energii – wszystko to w ramach mniejszej, dającej większe możliwości mikroarchitektury, opracowanej podczas wcześniejszego cyklu „tock”.

Przykładem niech będzie cykl „tick” zbiegający się z wprowadzeniem przez firmę Intel tranzystorów Tri Gate 3D wytwarzanych w technologii 22 nm. Technologia ta pozwala na lepsze osiągi i przedłuża żywotność baterii w smartfonach, tabletach oraz nowych, wyjątkowo płaskich urządzeniach Ultrabook™.

Cykl „tock” – nowa mikroarchitektura

W każdym cyklu „tock” firma Intel korzysta z technologii produkcyjnych rozwiniętych w poprzedzającym go cyklu „tick” do wprowadzenia kolejnej znaczącej innowacji w mikroarchitekturze procesorów. Ulepszenia mikroarchitektury Intel® mają na celu obniżenie zużycia energii oraz zwiększenie wydajności i ilości zastosowań, jak również zapewnienie szeregu funkcji, takich jak sprzętowe transkodowanie filmów, szyfrowanie/odszyfrowywanie i wiele innych.

Przewidywane udoskonalenia procesorów

Zespoły projektowe firmy Intel pracują równolegle na całym świecie w celu uzyskania ściśle skoordynowanego postępu technologicznego, inspirowanego modelem „tick-tock”. Utrzymywane rok w rok tempo postępu zapewnia branży rozwój, który może zostać przewidziany i zaplanowany z góry. 

Tranzystory 14 nm/3D: wydajność i skuteczność wyższa niż kiedykolwiek >

Inwestycja w branżę

Tysiące dostawców wykorzystują procesory Intel® przy tworzeniu produktów. Aby pomóc im w opracowywaniu nowych produktów, firma Intel przeznacza duże środki na badania wspierające innowacje na poziomie układu scalonego i tworzy nowe, wykorzystywane w całej branży, standardy. Wysiłki te, zestawione z przewidywalnością modelu „tick-tock” firmy Intel, rokrocznie owocują szybszymi i efektywniejszymi rozwiązaniami dla całej branży.

Podobne filmy

Mark Bohr z firmy Intel omawia nowy proces technologiczny tranzystora 14 nm i wyjaśnia, że szczeliny między trzema bramkami są teraz wyższe, cieńsze i rozmieszczone bliżej siebie, co przedkłada się na wyższą wydajność, mniejsze zużycie energii i dłuższy czas pracy baterii.

Obejrzyj film

Tranzystory Tri-Gate Intel® 3D i możliwość ich masowej produkcji oznaczają diametralną zmianę podstawowej struktury układu komputerowego. Dowiedz się więcej o historii tranzystorów.

Obejrzyj film

Podobne materiały