Rozwój innowacji, które kochamy i na których polegamy

W 1965 r. Gordon Moore przewidział tempo naszej nowoczesnej cyfrowej rewolucji. Uważnie obserwując powstający wówczas trend, Moore przewidział znaczący rozwój możliwości informatycznych naszego świata – wzrost mocy obliczeniowej i spadek kosztów jej uzyskiwania – który miał jego zdaniem przybrać postać wykładniczą.

Ta wiedza, znana dziś jako prawo Moore’a, zyskała status złotej zasady przemysłu elektronicznego oraz stała się czynnikiem napędzającym rozwój innowacji. Jako współzałożyciel firmy Intel, Gordon utorował drogę rozwojowi coraz szybszych, mniejszych i tańszych tranzystorów, które z powodzeniem są dziś montowane w naszych urządzeniach. Nawet po upływie 50 lat na wiele sposobów odczuwamy nieustanny wpływ i korzyści płynące z jego ustaleń.

Wydajność (moc obliczeniowa) oraz koszt to dwa główne czynniki napędzające rozwój technologii. Zwiększenie liczby tranzystorów i umieszczanie ich na mniejszej powierzchni spowodowało wzrost mocy obliczeniowej oraz energooszczędności opracowywanych rozwiązań przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich pozyskiwania przez użytkownika końcowego. Taki stan rzeczy przyczynił się nie tylko do rozwoju istniejących gałęzi przemysłu i zwiększenia ich produktywności, lecz także pozwolił na wykreowanie zupełnie nowych gałęzi dzięki wysokiej mocy i przystępności cenowej rozwiązań.

Obserwacje Moore'a pozwoliły zrewolucjonizować informatykę, przekształcając niszowe i egzotyczne przedsięwzięcia w niedrogie rozwiązania, stanowiące dziś niezbędny element naszego życia. Wszystkie nowoczesne technologie, które obecnie znamy i z których tak chętnie korzystamy, mogły powstać właśnie dzięki fundamentom stworzonym przez prawo Moore'a. Od Internetu, poprzez media społecznościowe, aż po nowoczesne metody analizy danych – wszystkie te rozwiązania wynikają bezpośrednio z prognoz i ustaleń Gordona E. Moore'a.

Wszechobecna dostępność niedrogich rozwiązań komputerowych, obejmująca coraz to nowe dziedziny naszego życia, zasadniczo zmienia sposób, w jaki pracujemy, odpoczywamy i komunikujemy się z innymi. Potencjał prawa Moore'a stał się fundamentem dla wielu przełomowych rozwiązań, jakie widzimy dziś w nowoczesnych miastach, systemach transportu, opiece medycznej, edukacji i produkcji energii. Ciężko wyobrazić sobie, jak wyglądałby dziś nasz świat, gdyby nie prawo Moore'a.

Przyszłość

Niczym metronom dla nowoczesnego świata, prognozy Gordona Moore'a od 50 lat wyznaczają tempo rozwoju innowacji na skalę globalną. Jego praca stworzyła solidne podstawy szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii – w tym szeroko pojmowanej cyfryzacji i wzrostu dostępności urządzeń osobistych.

W dłuższej perspektywie prawo Moore'a i powiązane z nim osiągnięcia prowadzą do coraz większego zacierania się granic pomiędzy światem komputerów a naszym codziennym życiem. Wizja przyszłości pełnej nowoczesnych, wzajemnie połączonych ze sobą rozwiązań unaocznia nam szereg wyzwań i korzyści. Nieustannie rosną nasze obawy związane z prywatnością i bezpieczeństwem. Mimo to korzyści są znacznie większe – wszechobecność technologii zdolnej przewidywać nasze potrzeby prowadzi na dłuższą metę do wyraźnej poprawy naszego zdrowia, bezpieczeństwa i produktywności.

Filmy