Postępy w technologii mikroprocesorów

Zgodnie z prawem Moore’a firma Intel wprowadza na rynek nowe, innowacyjne procesory, które zapewniają wysoki wzrost wydajności i energooszczędności, a przez to pozwalają użytkownikowi końcowemu uruchamiać jeszcze bardziej rozbudowane aplikacje.

Proces technologiczny nowej generacji

Firma Intel od kilkudziesięciu lat funkcjonuje zgodnie z prawem Moore'a Aby uzyskać więcej szczegółów na temat technologii 14 nm i procesów SoC, kliknij poniższe łącze. 

Prezentacja >

Podobne filmy

Mark Bohr z firmy Intel omawia nowy proces technologiczny tranzystora 14 nm i wyjaśnia, że szczeliny między trzema bramkami są teraz wyższe, cieńsze i rozmieszczone bliżej siebie, co przedkłada się na wyższą wydajność, mniejsze zużycie energii i dłuższy czas pracy baterii.

Obejrzyj film

Tranzystory Tri-Gate Intel® 3D i możliwość ich masowej produkcji oznaczają diametralną zmianę podstawowej struktury układu komputerowego. Dowiedz się więcej o historii tranzystorów.

Obejrzyj film