Intel® FPGA AI Suite

Dowiedz się, w jaki sposób Intel® FPGA AI Suite może dodać FPGA AI do wbudowanych systemów i centrów przetwarzania danych.

Obejrzyj ten film, aby zapoznać się z procesem projektowania Intel FPGA AI Suite.

Instalacja Intel FPGA AI Suite jest łatwa. Obejrzyj ten film, aby uzyskać prezentację instalacji.

Obejrzyj krótką prezentację Intel FPGA AI Suite kompilowania wstępnie przeszkolonego modelu RESNET-50 i wyników wnioskowania wyjściowego.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.