Intel® Quartus® Prime Software Suite

Your FPGA Design Experience, Redefined.

Overview

The revolutionary Intel® Quartus® Prime Design Software includes everything you need to design for Intel® FPGAs, SoCs, and complex programmable logic device (CPLD) from design entry and synthesis to optimization, verification, and simulation. Dramatically increased capabilities on devices with multi-million logic elements are providing designers with the ideal platform to meet next-generation design opportunities.

More details are available in the Quick-Start for Intel® Quartus® Prime Pro Edition Software and the Getting Started User Guide: Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

Features and Downloads

To compare different Intel® Quartus® Prime Editions, please visit the getting started page.

Intel® Quartus® Prime Pro Edition

The Intel® Quartus® Prime Pro Edition Software is optimized to support the advanced features in next-generation FPGAs and SoCs with the Intel® Stratix® 10, Intel® Arria® 10, and Intel® Cyclone® 10 GX device families.

Download now (paid license required)

Intel® Quartus® Prime Standard Edition

The Intel® Quartus® Prime Standard Edition Software includes extensive support for earlier device families in addition to the Intel® Cyclone® 10 LP device family.

Download now (paid license required)

Intel® Quartus® Prime Lite Edition

The Intel® Quartus® Prime Lite Edition software provides an ideal entry point to high-volume device families and is available as a free download with no license file required.

Download now (free, no license required)

What’s New in 19.1

Intel® Quartus® Prime Pro Edition v19.1 has improvements made across the three key areas that designers care about the most.

  • Performance
  • Productivity
  • Usability

Read about all the latest features in Intel® Quartus® Prime Design Software Suite v19.1 ›

Release notes

Videos


Design Assistant

Learn how to use the new Design Rules Checking in Intel® Quartus® Prime Pro Edition v19.1.

View video

Fractal Synthesis

Learn how to use the Fractal Synthesis feature that allows you see performance improvements in AI and DSP applications.

View video

Auto Pipelining and Latency Insensitive Video

Learn how Quartus automatically adds pipeline registers at user specified locations allowing users to achieve higher fmax.

View video

Documentation and Support

Find technical documentation, videos, and training courses for Intel® Quartus® Prime Design Software.

Subscribe to the Intel® FPGA Newsletter

Receive updates on Intel® FPGA products and technology, news, and upcoming events.

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 lat, i zgadzasz się udostępnić swoje dane osobowe firmie Intel w celu wykorzystania ich na potrzeby tej prośby biznesowej. Strony internetowe oraz informacje otrzymywane od firmy Intel podlegają naszym Zasadom poufności danych oraz Warunkom użytkowania.
Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 lat, i zgadzasz się udostępnić swoje dane osobowe firmie Intel w celu wykorzystania ich na potrzeby tej prośby biznesowej. Wyrażasz także zgodę na otrzymywanie pocztą e-mail i telefonicznie informacje o najnowszych technologiach Intel i trendach w branży. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji. Strony internetowe oraz informacje otrzymywane od firmy Intel podlegają naszym Zasadom poufności danych oraz Warunkom użytkowania.