Rozwiązania pamięci masowej dostosowane do unikalnych potrzeb

Pamięć masowa dla właścicieli małych firm

Małe i średnie firmy muszą przetwarzać ogromne ilości danych. Dane te stanowią połączenie filmów, zdjęć, zamówień, potwierdzeń zakupu, stanów magazynowych, raportów, informacji o produktach, odnośników do stron, a nawet nagrań z kamer przemysłowych. Aby sprostać rosnącym wymogom związanym z przechowywaniem, małe firmy często decydują się na korzystanie z chmur obliczeniowych. Przechowywanie w chmurze jest w stanie zwiększyć ich możliwości uzyskiwania dostępu do firmowych danych, a także ich udostępniania i ochrony – zwłaszcza w przypadku posiadania ograniczonych zasobów ludzkich, które pozwoliłyby na zarządzanie technologiami na skalę lokalną. Przejście do chmury rodzi rzecz jasna pewne obawy – związane choćby z ochroną (możliwymi naruszeniami bezpieczeństwa) czy dostępnością danych – jednak koszt i wygoda wynikające z korzystania z chmury przekonują dziś coraz większą liczbę firm.

Wybór gotowych rozwiązań do przechowywania w chmurze Intel® – lub wdrożenie własnej architektury opartej o technologie Intel® – pozwala uprosić korzystanie z cyfrowych rozwiązań oraz uzyskiwać dostęp do ważnych danych z każdego miejsca i urządzenia w dowolnym momencie.

Chmura hybrydowa z pamięcią NAS

Chmury hybrydowe diametralnie zwiększają wydajność, pozwalając na przechowywanie w sieci lokalnej najbardziej aktywnych danych i przesyłanie tych rzadziej używanych do środowiska chmurowego. Rozwiązania pamięci masowych Intel® do obsługi chmury Intel® Hybrid Cloud pozwalają wykorzystać najlepsze cechy chmur prywatnych i publicznych, dzięki czemu stanowią doskonały wybór dla małych i średnich firm:

 • Prywatne przechowywanie lokalne i funkcje zabezpieczeń
 • Wysoka dostępność dzięki dodatkowym źródłom zasilania i dodatkowej łączności sieciowej
 • Kopie zapasowe i przywracanie danych z wszystkich systemów
 • Szyfrowanie danych
 • Funkcje ochrony danych, nadmiarowości dysków i odzyskiwania po awariach (RAID 5/6)

Nadzór za pomocą kamer przemysłowych

Korzystanie z kamer przemysłowych nie jest już zarezerwowane dla dużych przedsiębiorstw. Dziś właściciele małych i średnich firm – podobnie jak użytkownicy domowi – mają do dyspozycji szeroką gamę produktów monitorujących. System kamer z funkcją podglądu na żywo to tylko jeden z komponentów rozwiązania telewizji przemysłowej. W ostatnim czasie coraz częściej oczekujemy możliwości odtwarzania filmów i ich archiwizowania, a także otrzymywania automatycznych powiadomień o zdarzeniach. Dzięki zastosowaniu technologii Intel® w rozwiązaniach do nadzoru opartych o sieciowe pamięci masowe (NAS) użytkownicy mogą dostosowywać posiadane środowiska do potrzeb domów i firm. Najważniejsze funkcje rozwiązania:

 • Strumieniowe przesyłanie obrazu HD do stacji monitorującej PC za pośrednictwem sieci
 • Wyświetlanie danych analitycznych i archiwalnej zawartości wideo
 • Zapisywanie obrazu z kamer przemysłowych w pamięci rejestratora
 • Przenoszenie zawartości wideo do pamięci NAS w celu zwiększenia ilości miejsca na bieżące nagrania
 • Uruchamianie aplikacji monitorujących z poziomu pamięci NAS w celu przechwytywania obrazu z kamer IP
 • Analiza danych, powiadomienia, archiwizowanie starszej zawartości w chmurze