Komunikat o błędzie: wykryto sterownik karty graficznej od producenta komputera.

Dokumentacja

Komunikaty o błędach

000005469

24-08-2021

Czy widzisz któryś z tych komunikatów o błędach?

Podczas korzystania z narzędzia Intel® Driver & Support Assistant
BŁĄD: niestandardowy sterownik producenta komputera jest zainstalowany na komputerze. Narzędzie Intel® Driver & Support Assistant nie może zaktualizować sterownika. Instalacja ogólnego sterownika Intel® zamiast niestandardowego sterownika producenta komputera może spowodować problemy techniczne. Skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać najnowszy sterownik dla Twojego komputera.

Otrzymano komunikat o błędzie podczas korzystania z narzędzia Intel® Driver and Support Assistant

Podczas ręcznej instalacji sterownika
BŁĄD: instalowany sterownik nie jest zatwierdzony dla tego komputera. Uzyskaj odpowiedni sterownik od producenta komputera. Instalator zakończy działanie.

Otrzymano komunikat o błędzie podczas korzystania z narzędzia Intel® Driver and Support Assistant

Dlaczego pojawia się ten komunikat o błędzie i jak rozwiązać ten problem?

Zanim przejdziesz dalej, ustal generację procesora Intel® Core™.

Procesory Intel® Core™ szóstej generacji lub nowsze
W przypadku procesorów Intel® Core™ szóstej generacji lub nowszych ten błąd występuje, ponieważ sterownik zainstalowany w systemie nie jest sterownikiem DCH. 
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj czynności opisane w artykule Komunikat o błędzie pojawia się podczas instalowania sterownika grafiki Intel® 26.20.100.8141 lub nowszego.

Należy zwrócić uwagę, że ten komunikat o błędzie nie będzie się pojawiał po zainstalowaniu najnowszego sterownika DCH. Tutaj można sprawdzić, czy sterownik jest sterownikiem DCH. 
 

Procesory Intel® Core™ piątej generacji lub starsze

W przypadku procesorów Intel® Core™ piątej generacji lub starszych ten błąd występuje, gdy sterownik zainstalowany od producenta (OEM) komputera uniemożliwia systemowi zaktualizowanie sterownika OEM na ogólny sterownik Intel®.

Rozwiązanie
Zalecamy uzyskanie najnowszego sterownika od producenta komputera
Jeśli jednak wolisz zainstalować nowszy ogólny sterownik Intel® lub jeśli producent komputera nie dostarcza już nowych sterowników, przeprowadź czystą instalację ogólnego sterownika grafiki Intel®. Należy pamiętać, że grozi to niestabilnością systemu, utratą funkcjonalności lub innymi problemami technicznymi, które nie występują w przypadku stosowania sterowników OEM.

Podobne tematy
Intel® Driver & Support Assistant
Jak zidentyfikować kontroler karty graficznej Intel®?
Kreator rozwiązywania problemów ze sterownikami grafiki Intel®.